pGEX-5X-3

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pGEX-5X-3, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning

Origin of Replication
Copy #
Markers

Ampicillin

Link to Sequence

NCBI

Features

tac Promoter
lac Operator
lac Iq
MCS
RBS

Accession Number

U13858

</protect>

Notes

pGEX5X-3 is a derivative of pGEX-3X and possess a factor Xa recognition site. Requires very mild elution conditions for release of fusion proteins from the affinity matrix, thus minimizing effects on antigenicity and functional activity.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

GE Healthcare

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

    1 agcttatcga ctgcacggtg caccaatgct tctggcgtca ggcagccatc ggaagctgtg
   61 gtatggctgt gcaggtcgta aatcactgca taattcgtgt cgctcaaggc gcactcccgt
   121 tctggataat gttttttgcg ccgacatcat aacggttctg gcaaatattc tgaaatgagc
   181 tgttgacaat taatcatcgg ctcgtataat gtgtggaatt gtgagcggat aacaatttca
   241 cacaggaaac agtattcatg tcccctatac taggttattg gaaaattaag ggccttgtgc
   301 aacccactcg acttcttttg gaatatcttg aagaaaaata tgaagagcat ttgtatgagc
   361 gcgatgaagg tgataaatgg cgaaacaaaa agtttgaatt gggtttggag tttcccaatc
   421 ttccttatta tattgatggt gatgttaaat taacacagtc tatggccatc atacgttata
   481 tagctgacaa gcacaacatg ttgggtggtt gtccaaaaga gcgtgcagag atttcaatgc
   541 ttgaaggagc ggttttggat attagatacg gtgtttcgag aattgcatat agtaaagact
   601 ttgaaactct caaagttgat tttcttagca agctacctga aatgctgaaa atgttcgaag
   661 atcgtttatg tcataaaaca tatttaaatg gtgatcatgt aacccatcct gacttcatgt
   721 tgtatgacgc tcttgatgtt gttttataca tggacccaat gtgcctggat gcgttcccaa
   781 aattagtttg ttttaaaaaa cgtattgaag ctatcccaca aattgataag tacttgaaat
   841 ccagcaagta tatagcatgg cctttgcagg gctggcaagc cacgtttggt ggtggcgacc
   901 atcctccaaa atcggatctg atcgaaggtc gtgggatccc caggaattcc cgggtcgact
   961 cgagcggccg catcgtgact gactgacgat ctgcctcgcg cgtttcggtg atgacggtga
  1021 aaacctctga cacatgcagc tcccggagac ggtcacagct tgtctgtaag cggatgccgg
  1081 gagcagacaa gcccgtcagg gcgcgtcagc gggtgttggc gggtgtcggg gcgcagccat
  1141 gacccagtca cgtagcgata gcggagtgta taattcttga agacgaaagg gcctcgtgat
  1201 acgcctattt ttataggtta atgtcatgat aataatggtt tcttagacgt caggtggcac
  1261 ttttcgggga aatgtgcgcg gaacccctat ttgtttattt ttctaaatac attcaaatat
  1321 gtatccgctc atgagacaat aaccctgata aatgcttcaa taatattgaa aaaggaagag
  1381 tatgagtatt caacatttcc gtgtcgccct tattcccttt tttgcggcat tttgccttcc
  1441 tgtttttgct cacccagaaa cgctggtgaa agtaaaagat gctgaagatc agttgggtgc
  1501 acgagtgggt tacatcgaac tggatctcaa cagcggtaag atccttgaga gttttcgccc
  1561 cgaagaacgt tttccaatga tgagcacttt taaagttctg ctatgtggcg cggtattatc
  1621 ccgtgttgac gccgggcaag agcaactcgg tcgccgcata cactattctc agaatgactt
  1681 ggttgagtac tcaccagtca cagaaaagca tcttacggat ggcatgacag taagagaatt
  1741 atgcagtgct gccataacca tgagtgataa cactgcggcc aacttacttc tgacaacgat
  1801 cggaggaccg aaggagctaa ccgctttttt gcacaacatg ggggatcatg taactcgcct
  1861 tgatcgttgg gaaccggagc tgaatgaagc cataccaaac gacgagcgtg acaccacgat
  1921 gcctgcagca atggcaacaa cgttgcgcaa actattaact ggcgaactac ttactctagc
  1981 ttcccggcaa caattaatag actggatgga ggcggataaa gttgcaggac cacttctgcg
  2041 ctcggccctt ccggctggct ggtttattgc tgataaatct ggagccggtg agcgtgggtc
  2101 tcgcggtatc attgcagcac tggggccaga tggtaagccc tcccgtatcg tagttatcta
  2161 cacgacgggg agtcaggcaa ctatggatga acgaaataga cagatcgctg agataggtgc
  2221 ctcactgatt aagcattggt aactgtcaga ccaagtttac tcatatatac tttagattga
  2281 tttaaaactt catttttaat ttaaaaggat ctaggtgaag atcctttttg ataatctcat
  2341 gaccaaaatc ccttaacgtg agttttcgtt ccactgagcg tcagaccccg tagaaaagat
  2401 caaaggatct tcttgagatc ctttttttct gcgcgtaatc tgctgcttgc aaacaaaaaa
  2461 accaccgcta ccagcggtgg tttgtttgcc ggatcaagag ctaccaactc tttttccgaa
  2521 ggtaactggc ttcagcagag cgcagatacc aaatactgtc cttctagtgt agccgtagtt
  2581 aggccaccac ttcaagaact ctgtagcacc gcctacatac ctcgctctgc taatcctgtt
  2641 accagtggct gctgccagtg gcgataagtc gtgtcttacc gggttggact caagacgata
  2701 gttaccggat aaggcgcagc ggtcgggctg aacggggggt tcgtgcacac agcccagctt
  2761 ggagcgaacg acctacaccg aactgagata cctacagcgt gagctatgag aaagcgccac
  2821 gcttcccgaa gggagaaagg cggacaggta tccggtaagc ggcagggtcg gaacaggaga
  2881 gcgcacgagg gagcttccag ggggaaacgc ctggtatctt tatagtcctg tcgggtttcg
  2941 ccacctctga cttgagcgtc gatttttgtg atgctcgtca ggggggcgga gcctatggaa
  3001 aaacgccagc aacgcggcct ttttacggtt cctggccttt tgctggcctt ttgctcacat
  3061 gttctttcct gcgttatccc ctgattctgt ggataaccgt attaccgcct ttgagtgagc
  3121 tgataccgct cgccgcagcc gaacgaccga gcgcagcgag tcagtgagcg aggaagcgga
  3181 agagcgcctg atgcggtatt ttctccttac gcatctgtgc ggtatttcac accgcataaa
  3241 ttccgacacc atcgaatggt gcaaaacctt tcgcggtatg gcatgatagc gcccggaaga
  3301 gagtcaattc agggtggtga atgtgaaacc agtaacgtta tacgatgtcg cagagtatgc
  3361 cggtgtctct tatcagaccg tttcccgcgt ggtgaaccag gccagccacg tttctgcgaa
  3421 aacgcgggaa aaagtggaag cggcgatggc ggagctgaat tacattccca accgcgtggc
  3481 acaacaactg gcgggcaaac agtcgttgct gattggcgtt gccacctcca gtctggccct
  3541 gcacgcgccg tcgcaaattg tcgcggcgat taaatctcgc gccgatcaac tgggtgccag
  3601 cgtggtggtg tcgatggtag aacgaagcgg cgtcgaagcc tgtaaagcgg cggtgcacaa
  3661 tcttctcgcg caacgcgtca gtgggctgat cattaactat ccgctggatg accaggatgc
  3721 cattgctgtg gaagctgcct gcactaatgt tccggcgtta tttcttgatg tctctgacca
  3781 gacacccatc aacagtatta ttttctccca tgaagacggt acgcgactgg gcgtggagca
  3841 tctggtcgca ttgggtcacc agcaaatcgc gctgttagcg ggcccattaa gttctgtctc
  3901 ggcgcgtctg cgtctggctg gctggcataa atatctcact cgcaatcaaa ttcagccgat
  3961 agcggaacgg gaaggcgact ggagtgccat gtccggtttt caacaaacca tgcaaatgct
  4021 gaatgagggc atcgttccca ctgcgatgct ggttgccaac gatcagatgg cgctgggcgc
  4081 aatgcgcgcc attaccgagt ccgggctgcg cgttggtgcg gatatctcgg tagtgggata
  4141 cgacgatacc gaagacagct catgttatat cccgccgtta accaccatca aacaggattt
  4201 tcgcctgctg gggcaaacca gcgtggaccg cttgctgcaa ctctctcagg gccaggcggt
  4261 gaagggcaat cagctgttgc ccgtctcact ggtgaaaaga aaaaccaccc tggcgcccaa
  4321 tacgcaaacc gcctctcccc gcgcgttggc cgattcatta atgcagctgg cacgacaggt
  4381 ttcccgactg gaaagcgggc agtgagcgca acgcaattaa tgtgagttag ctcactcatt
  4441 aggcacccca ggctttacac tttatgcttc cggctcgtat gttgtgtgga attgtgagcg
  4501 gataacaatt tcacacagga aacagctatg accatgatta cggattcact ggccgtcgtt
  4561 ttacaacgtc gtgactggga aaaccctggc gttacccaac ttaatcgcct tgcagcacat
  4621 ccccctttcg ccagctggcg taatagcgaa gaggcccgca ccgatcgccc ttcccaacag
  4681 ttgcgcagcc tgaatggcga atggcgcttt gcctggtttc cggcaccaga agcggtgccg
  4741 gaaagctggc tggagtgcga tcttcctgag gccgatactg tcgtcgtccc ctcaaactgg
  4801 cagatgcacg gttacgatgc gcccatctac accaacgtaa cctatcccat tacggtcaat
  4861 ccgccgtttg ttcccacgga gaatccgacg ggttgttact cgctcacatt taatgttgat
  4921 gaaagctggc tacaggaagg ccagacgcga attatttttg atggcgttgg aatt