pGEX-5X-1

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pGEX-5X-1, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning

Origin of Replication
Copy #
Markers

Ampicillin

Link to Sequence

NCBI

Features

tac Promoter
lac Operator
RBS
MCS
lac Iq

Accession Number

U13856

</protect>

Notes

pGEX-5X-1 allows for removal of the GST carrier protein from the fusion protein by enzymatic cleavage with factor Xa. pGEX-5X-1 can directly accept and express cDNA inserts isolated from l gt11 libraries.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

GE Healthcare

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

    1 agcttatcga ctgcacggtg caccaatgct tctggcgtca ggcagccatc ggaagctgtg
   61 gtatggctgt gcaggtcgta aatcactgca taattcgtgt cgctcaaggc gcactcccgt
   121 tctggataat gttttttgcg ccgacatcat aacggttctg gcaaatattc tgaaatgagc
   181 tgttgacaat taatcatcgg ctcgtataat gtgtggaatt gtgagcggat aacaatttca
   241 cacaggaaac agtattcatg tcccctatac taggttattg gaaaattaag ggccttgtgc
   301 aacccactcg acttcttttg gaatatcttg aagaaaaata tgaagagcat ttgtatgagc
   361 gcgatgaagg tgataaatgg cgaaacaaaa agtttgaatt gggtttggag tttcccaatc
   421 ttccttatta tattgatggt gatgttaaat taacacagtc tatggccatc atacgttata
   481 tagctgacaa gcacaacatg ttgggtggtt gtccaaaaga gcgtgcagag atttcaatgc
   541 ttgaaggagc ggttttggat attagatacg gtgtttcgag aattgcatat agtaaagact
   601 ttgaaactct caaagttgat tttcttagca agctacctga aatgctgaaa atgttcgaag
   661 atcgtttatg tcataaaaca tatttaaatg gtgatcatgt aacccatcct gacttcatgt
   721 tgtatgacgc tcttgatgtt gttttataca tggacccaat gtgcctggat gcgttcccaa
   781 aattagtttg ttttaaaaaa cgtattgaag ctatcccaca aattgataag tacttgaaat
   841 ccagcaagta tatagcatgg cctttgcagg gctggcaagc cacgtttggt ggtggcgacc
   901 atcctccaaa atcggatctg atcgaaggtc gtgggatccc cgaattcccg ggtcgactcg
   961 agcggccgca tcgtgactga ctgacgatct gcctcgcgcg tttcggtgat gacggtgaaa
  1021 acctctgaca catgcagctc ccggagacgg tcacagcttg tctgtaagcg gatgccggga
  1081 gcagacaagc ccgtcagggc gcgtcagcgg gtgttggcgg gtgtcggggc gcagccatga
  1141 cccagtcacg tagcgatagc ggagtgtata attcttgaag acgaaagggc ctcgtgatac
  1201 gcctattttt ataggttaat gtcatgataa taatggtttc ttagacgtca ggtggcactt
  1261 ttcggggaaa tgtgcgcgga acccctattt gtttattttt ctaaatacat tcaaatatgt
  1321 atccgctcat gagacaataa ccctgataaa tgcttcaata atattgaaaa aggaagagta
  1381 tgagtattca acatttccgt gtcgccctta ttcccttttt tgcggcattt tgccttcctg
  1441 tttttgctca cccagaaacg ctggtgaaag taaaagatgc tgaagatcag ttgggtgcac
  1501 gagtgggtta catcgaactg gatctcaaca gcggtaagat ccttgagagt tttcgccccg
  1561 aagaacgttt tccaatgatg agcactttta aagttctgct atgtggcgcg gtattatccc
  1621 gtgttgacgc cgggcaagag caactcggtc gccgcataca ctattctcag aatgacttgg
  1681 ttgagtactc accagtcaca gaaaagcatc ttacggatgg catgacagta agagaattat
  1741 gcagtgctgc cataaccatg agtgataaca ctgcggccaa cttacttctg acaacgatcg
  1801 gaggaccgaa ggagctaacc gcttttttgc acaacatggg ggatcatgta actcgccttg
  1861 atcgttggga accggagctg aatgaagcca taccaaacga cgagcgtgac accacgatgc
  1921 ctgcagcaat ggcaacaacg ttgcgcaaac tattaactgg cgaactactt actctagctt
  1981 cccggcaaca attaatagac tggatggagg cggataaagt tgcaggacca cttctgcgct
  2041 cggcccttcc ggctggctgg tttattgctg ataaatctgg agccggtgag cgtgggtctc
  2101 gcggtatcat tgcagcactg gggccagatg gtaagccctc ccgtatcgta gttatctaca
  2161 cgacggggag tcaggcaact atggatgaac gaaatagaca gatcgctgag ataggtgcct
  2221 cactgattaa gcattggtaa ctgtcagacc aagtttactc atatatactt tagattgatt
  2281 taaaacttca tttttaattt aaaaggatct aggtgaagat cctttttgat aatctcatga
  2341 ccaaaatccc ttaacgtgag ttttcgttcc actgagcgtc agaccccgta gaaaagatca
  2401 aaggatcttc ttgagatcct ttttttctgc gcgtaatctg ctgcttgcaa acaaaaaaac
  2461 caccgctacc agcggtggtt tgtttgccgg atcaagagct accaactctt tttccgaagg
  2521 taactggctt cagcagagcg cagataccaa atactgtcct tctagtgtag ccgtagttag
  2581 gccaccactt caagaactct gtagcaccgc ctacatacct cgctctgcta atcctgttac
  2641 cagtggctgc tgccagtggc gataagtcgt gtcttaccgg gttggactca agacgatagt
  2701 taccggataa ggcgcagcgg tcgggctgaa cggggggttc gtgcacacag cccagcttgg
  2761 agcgaacgac ctacaccgaa ctgagatacc tacagcgtga gctatgagaa agcgccacgc
  2821 ttcccgaagg gagaaaggcg gacaggtatc cggtaagcgg cagggtcgga acaggagagc
  2881 gcacgaggga gcttccaggg ggaaacgcct ggtatcttta tagtcctgtc gggtttcgcc
  2941 acctctgact tgagcgtcga tttttgtgat gctcgtcagg ggggcggagc ctatggaaaa
  3001 acgccagcaa cgcggccttt ttacggttcc tggccttttg ctggcctttt gctcacatgt
  3061 tctttcctgc gttatcccct gattctgtgg ataaccgtat taccgccttt gagtgagctg
  3121 ataccgctcg ccgcagccga acgaccgagc gcagcgagtc agtgagcgag gaagcggaag
  3181 agcgcctgat gcggtatttt ctccttacgc atctgtgcgg tatttcacac cgcataaatt
  3241 ccgacaccat cgaatggtgc aaaacctttc gcggtatggc atgatagcgc ccggaagaga
  3301 gtcaattcag ggtggtgaat gtgaaaccag taacgttata cgatgtcgca gagtatgccg
  3361 gtgtctctta tcagaccgtt tcccgcgtgg tgaaccaggc cagccacgtt tctgcgaaaa
  3421 cgcgggaaaa agtggaagcg gcgatggcgg agctgaatta cattcccaac cgcgtggcac
  3481 aacaactggc gggcaaacag tcgttgctga ttggcgttgc cacctccagt ctggccctgc
  3541 acgcgccgtc gcaaattgtc gcggcgatta aatctcgcgc cgatcaactg ggtgccagcg
  3601 tggtggtgtc gatggtagaa cgaagcggcg tcgaagcctg taaagcggcg gtgcacaatc
  3661 ttctcgcgca acgcgtcagt gggctgatca ttaactatcc gctggatgac caggatgcca
  3721 ttgctgtgga agctgcctgc actaatgttc cggcgttatt tcttgatgtc tctgaccaga
  3781 cacccatcaa cagtattatt ttctcccatg aagacggtac gcgactgggc gtggagcatc
  3841 tggtcgcatt gggtcaccag caaatcgcgc tgttagcggg cccattaagt tctgtctcgg
  3901 cgcgtctgcg tctggctggc tggcataaat atctcactcg caatcaaatt cagccgatag
  3961 cggaacggga aggcgactgg agtgccatgt ccggttttca acaaaccatg caaatgctga
  4021 atgagggcat cgttcccact gcgatgctgg ttgccaacga tcagatggcg ctgggcgcaa
  4081 tgcgcgccat taccgagtcc gggctgcgcg ttggtgcgga tatctcggta gtgggatacg
  4141 acgataccga agacagctca tgttatatcc cgccgttaac caccatcaaa caggattttc
  4201 gcctgctggg gcaaaccagc gtggaccgct tgctgcaact ctctcagggc caggcggtga
  4261 agggcaatca gctgttgccc gtctcactgg tgaaaagaaa aaccaccctg gcgcccaata
  4321 cgcaaaccgc ctctccccgc gcgttggccg attcattaat gcagctggca cgacaggttt
  4381 cccgactgga aagcgggcag tgagcgcaac gcaattaatg tgagttagct cactcattag
  4441 gcaccccagg ctttacactt tatgcttccg gctcgtatgt tgtgtggaat tgtgagcgga
  4501 taacaatttc acacaggaaa cagctatgac catgattacg gattcactgg ccgtcgtttt
  4561 acaacgtcgt gactgggaaa accctggcgt tacccaactt aatcgccttg cagcacatcc
  4621 ccctttcgcc agctggcgta atagcgaaga ggcccgcacc gatcgccctt cccaacagtt
  4681 gcgcagcctg aatggcgaat ggcgctttgc ctggtttccg gcaccagaag cggtgccgga
  4741 aagctggctg gagtgcgatc ttcctgaggc cgatactgtc gtcgtcccct caaactggca
  4801 gatgcacggt tacgatgcgc ccatctacac caacgtaacc tatcccatta cggtcaatcc
  4861 gccgtttgtt cccacggaga atccgacggg ttgttactcg ctcacattta atgttgatga
  4921 aagctggcta caggaaggcc agacgcgaat tatttttgat ggcgttggaa tt