pEpiFOS-5

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pEpiFOS-5, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning

Origin of Replication

F-factor

Copy #

single

Markers
Link to Sequence

PubMed

Features

Propagation of fosmid clones at single copy results in more clones and improved clone stability compared to cloning high-copy cosmids. [1]

Accession Number

GenBank: EU140753.1

</protect>

Notes

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Epicentre

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.

 1. Kim, UJ et al. (1992) Stable propagation of cosmid sized human DNA inserts in an F factor based vector. Nucleic Acids Res. 20 1083-5 PubMed

Sequence

    1 gcggccgcaa ggggttcgcg tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg
    61 cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat
   121 gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc attcgccatt cagctgcgca actgttggga
   181 agggcgatcg gtgcgggcct cttcgctatt acgccagctg gcgaaagggg gatgtgctgc
   241 aaggcgatta agttgggtaa cgccagggtt ttcccagtca cgacgttgta aaacgacggc
   301 cagtgaattg taatacgact cactataggg cgaattcgag ctcggtaccc ggggatccca
   361 cgtgggatcc tctagagtcg acctgcaggc atgcaagctt gagtattcta tagtctcacc
   421 taaatagctt ggcgtaatca tggtcatagc tgtttcctgt gtgaaattgt tatccgctca
   481 caattccaca caacatacga gccggaagca taaagtgtaa agcctggggt gcctaatgag
   541 tgagctaact cacattaatt gcgttgcgct cactgcccgc tttccagtcg ggaaacctgt
   601 cgtgccagct gcattaatga atcggccaac gcgaacccct tgcggccgcc cgggccgtcg
   661 accaattctc atgtttgaca gcttatcatc gaatttctgc cattcatccg cttattatca
   721 cttattcagg cgtagcaacc aggcgtttaa gggcaccaat aactgcctta aaaaaattac
   781 gccccgccct gccactcatc gcagtactgt tgtaattcat taagcattct gccgacatgg
   841 aagccatcac aaacggcatg atgaacctga atcgccagcg gcatcagcac cttgtcgcct
   901 tgcgtataat atttgcccat ggtgaaaacg ggggcgaaga agttgtccat attggccacg
   961 tttaaatcaa aactggtgaa actcacccag ggattggctg agacgaaaaa catattctca
   1021 ataaaccctt tagggaaata ggccaggttt tcaccgtaac acgccacatc ttgcgaatat
   1081 atgtgtagaa actgccggaa atcgtcgtgg tattcactcc agagcgatga aaacgtttca
   1141 gtttgctcat ggaaaacggt gtaacaaggg tgaacactat cccatatcac cagctcaccg
   1201 tctttcattg ccatacgaaa ttccggatga gcattcatca ggcgggcaag aatgtgaata
   1261 aaggccggat aaaacttgtg cttatttttc tttacggtct ttaaaaaggc cgtaatatcc
   1321 agctgaacgg tctggttata ggtacattga gcaactgact gaaatgcctc aaaatgttct
   1381 ttacgatgcc attgggatat atcaacggtg gtatatccag tgattttttt ctccatttta
   1441 gcttccttag ctcctgaaaa tctcgataac tcaaaaaata cgcccggtag tgatcttatt
   1501 tcattatggt gaaagttgga acctcttacg tgccgatcaa cgtctcattt tcgccaaaag
   1561 ttggcccagg gcttcccggt atcaacaggg acaccaggat ttatttattc tgcgaagtga
   1621 tcttccgtca caggtattta ttcgcgataa gctcatggag cggcgtaacc gtcgcacagg
   1681 aaggacagag aaagcgcgga tctgggaagt gacggacaga acggtcagga cctggattgg
   1741 ggaggcggtt gccgccgctg ctgctgacgg tgtgacgttc tctgttccgg tcacaccaca
   1801 tacgttccgc cattcctatg cgatgcacat gctgtatgcc ggtataccgc tgaaagttct
   1861 gcaaagcctg atgggacata agtccatcag ttcaacggaa gtctacacga aggtttttgc
   1921 gctggatgtg gctgcccggc accgggtgca gtttgcgatg ccggagtctg atgcggttgc
   1981 gatgctgaaa caattatcct gagaataaat gccttggcct ttatatggaa atgtggaact
   2041 gagtggatat gctgtttttg tctgttaaac agagaagctg gctgttatcc actgagaagc
   2101 gaacgaaaca gtcgggaaaa tctcccatta tcgtagagat ccgcattatt aatctcagga
   2161 gcctgtgtag cgtttatagg aagtagtgtt ctgtcatgat gcctgcaagc ggtaacgaaa
   2221 acgatttgaa tatgccttca ggaacaatag aaatcttcgt gcggtgttac gttgaagtgg
   2281 agcggattat gtcagcaatg gacagaacaa cctaatgaac acagaaccat gatgtggtct
   2341 gtccttttac agccagtagt gctcgccgca gtcgagcgac agggcgaagc cctcgagtga
   2401 gcgaggaagc accagggaac agcacttata tattctgctt acacacgatg cctgaaaaaa
   2461 cttcccttgg ggttatccac ttatccacgg ggatattttt ataattattt tttttatagt
   2521 ttttagatct tcttttttag agcgccttgt aggcctttat ccatgctggt tctagagaag
   2581 gtgttgtgac aaattgccct ttcagtgtga caaatcaccc tcaaatgaca gtcctgtctg
   2641 tgacaaattg cccttaaccc tgtgacaaat tgccctcaga agaagctgtt ttttcacaaa
   2701 gttatccctg cttattgact cttttttatt tagtgtgaca atctaaaaac ttgtcacact
   2761 tcacatggat ctgtcatggc ggaaacagcg gttatcaatc acaagaaacg taaaaatagc
   2821 ccgcgaatcg tccagtcaaa cgacctcact gaggcggcat atagtctctc ccgggatcaa
   2881 aaacgtatgc tgtatctgtt cgttgaccag atcagaaaat ctgatggcac cctacaggaa
   2941 catgacggta tctgcgagat ccatgttgct aaatatgctg aaatattcgg attgacctct
   3001 gcggaagcca gtaaggatat acggcaggca ttgaagagtt tcgcggggaa ggaagtggtt
   3061 ttttatcgcc ctgaagagga tgccggcgat gaaaaaggct atgaatcttt tccttggttt
   3121 atcaaacgtg cgcacagtcc atccagaggg ctttacagtg tacatatcaa cccatatctc
   3181 attcccttct ttatcgggtt acagaaccgg tttacgcagt ttcggcttag tgaaacaaaa
   3241 gaaatcacca atccgtatgc catgcgttta tacgaatccc tgtgtcagta tcgtaagccg
   3301 gatggctcag gcatcgtctc tctgaaaatc gactggatca tagagcgtta ccagctgcct
   3361 caaagttacc agcgtatgcc tgacttccgc cgccgcttcc tgcaggtctg tgttaatgag
   3421 atcaacagca gaactccaat gcgcctctca tacattgaga aaaagaaagg ccgccagacg
   3481 actcatatcg tattttcctt ccgcgatatc acttccatga cgacaggata gtctgagggt
   3541 tatctgtcac agatttgagg gtggttcgtc acatttgttc tgacctactg agggtaattt
   3601 gtcacagttt tgctgtttcc ttcagcctgc atggattttc tcatactttt tgaactgtaa
   3661 tttttaagga agccaaattt gagggcagtt tgtcacagtt gatttccttc tctttccctt
   3721 cgtcatgtga cctgatatcg ggggttagtt cgtcatcatt gatgagggtt gattatcaca
   3781 gtttattact ctgaattggc tatccgcgtg tgtacctcta cctggagttt ttcccacggt
   3841 ggatatttct tcttgcgctg agcgtaagag ctatctgaca gaacagttct tctttgcttc
   3901 ctcgccagtt cgctcgctat gctcggttac acggctgcgg cgagcgctag tgataataag
   3961 tgactgaggt atgtgctctt cttatctcct tttgtagtgt tgctcttatt ttaaacaact
   4021 ttgcggtttt ttgatgactt tgcgattttg ttgttgcttt gcagtaaatt gcaagattta
   4081 ataaaaaaac gcaaagcaat gattaaagga tgttcagaat gaaactcatg gaaacactta
   4141 accagtgcat aaacgctggt catgaaatga cgaaggctat cgccattgca cagtttaatg
   4201 atgacagccc ggaagcgagg aaaataaccc ggcgctggag aataggtgaa gcagcggatt
   4261 tagttggggt ttcttctcag gctatcagag atgccgagaa agcagggcga ctaccgcacc
   4321 cggatatgga aattcgagga cgggttgagc aacgtgttgg ttatacaatt gaacaaatta
   4381 atcatatgcg tgatgtgttt ggtacgcgat tgcgacgtgc tgaagacgta tttccaccgg
   4441 tgatcggggt tgctgcccat aaaggtggcg tttacaaaac ctcagtttct gttcatcttg
   4501 ctcaggatct ggctctgaag gggctacgtg ttttgctcgt ggaaggtaac gacccccagg
   4561 gaacagcctc aatgtatcac ggatgggtac cagatcttca tattcatgca gaagacactc
   4621 tcctgccttt ctatcttggg gaaaaggacg atgtcactta tgcaataaag cccacttgct
   4681 ggccggggct tgacattatt ccttcctgtc tggctctgca ccgtattgaa actgagttaa
   4741 tgggcaaatt tgatgaaggt aaactgccca ccgatccaca cctgatgctc cgactggcca
   4801 ttgaaactgt tgctcatgac tatgatgtca tagttattga cagcgcgcct aacctgggta
   4861 tcggcacgat taatgtcgta tgtgctgctg atgtgctgat tgttcccacg cctgctgagt
   4921 tgtttgacta cacctccgca ctgcagtttt tcgatatgct tcgtgatctg ctcaagaacg
   4981 ttgatcttaa agggttcgag cctgatgtac gtattttgct taccaaatac agcaatagta
   5041 atggctctca gtccccgtgg atggaggagc aaattcggga tgcctgggga agcatggttc
   5101 taaaaaatgt tgtacgtgaa acggatgaag ttggtaaagg tcagatccgg atgagaactg
   5161 tttttgaaca ggccattgat caacgctctt caactggtgc ctggagaaat gctctttcta
   5221 tttgggaacc tgtctgcaat gaaattttcg atcgtctgat taaaccacgc tgggagatta
   5281 gataatgaag cgtgcgcctg ttattccaaa acatacgctc aatactcaac cggttgaaga
   5341 tacttcgtta tcgacaccag ctgccccgat ggtggattcg ttaattgcgc gcgtaggagt
   5401 aatggctcgc ggtaatgcca ttactttgcc tgtatgtggt cgggatgtga agtttactct
   5461 tgaagtgctc cggggtgata gtgttgagaa gacctctcgg gtatggtcag gtaatgaacg
   5521 tgaccaggag ctgcttactg aggacgcact ggatgatctc atcccttctt ttctactgac
   5581 tggtcaacag acaccggcgt tcggtcgaag agtatctggt gtcatagaaa ttgccgatgg
   5641 gagtcgccgt cgtaaagctg ctgcacttac cgaaagtgat tatcgtgttc tggttggcga
   5701 gctggatgat gagcagatgg ctgcattatc cagattgggt aacgattatc gcccaacaag
   5761 tgcttatgaa cgtggtcagc gttatgcaag ccgattgcag aatgaatttg ctggaaatat
   5821 ttctgcgctg gctgatgcgg aaaatatttc acgtaagatt attacccgct gtatcaacac
   5881 cgccaaattg cctaaatcag ttgttgctct tttttctcac cccggtgaac tatctgcccg
   5941 gtcaggtgat gcacttcaaa aagcctttac agataaagag gaattactta agcagcaggc
   6001 atctaacctt catgagcaga aaaaagctgg ggtgatattt gaagctgaag aagttatcac
   6061 tcttttaact tctgtgctta aaacgtcatc tgcatcaaga actagtttaa gctcacgaca
   6121 tcagtttgct cctggagcga cagtattgta taagggcgat aaaatggtgc ttaacctgga
   6181 caggtctcgt gttccaactg agtgtataga gaaaattgag gccattctta aggaacttga
   6241 aaagccagca ccctgatgcg accacgtttt agtctacgtt tatctgtctt tacttaatgt
   6301 cctttgttac aggccagaaa gcataactgg cctgaatatt ctctctgggc ccactgttcc
   6361 acttgtatcg tcggtctgat aatcagactg ggaccacggt cccactcgta tcgtcggtct
   6421 gattattagt ctgggaccac ggtcccactc gtatcgtcgg tctgattatt agtctgggac
   6481 cacggtccca ctcgtatcgt cggtctgata atcagactgg gaccacggtc ccactcgtat
   6541 cgtcggtctg attattagtc tgggaccatg gtcccactcg tatcgtcggt ctgattatta
   6601 gtctgggacc acggtcccac tcgtatcgtc ggtctgatta ttagtctgga accacggtcc
   6661 cactcgtatc gtcggtctga ttattagtct gggaccacgg tcccactcgt atcgtcggtc
   6721 tgattattag tctgggacca cgatcccact cgtgttgtcg gtctgattat cggtctggga
   6781 ccacggtccc acttgtattg tcgatcagac tatcagcgtg agactacgat tccatcaatg
   6841 cctgtcaagg gcaagtattg acatgtcgtc gtaacctgta gaacggagta acctcggtgt
   6901 gcggttgtat gcctgctgtg gattgctgct gtgtcctgct tatccacaac attttgcgca
   6961 cggttatgtg gacaaaatac ctggttaccc aggccgtgcc ggcacgttaa ccgggctgca
   7021 tccgatgcaa gtgtgtcgct gtcgacgagc tcgcgagctc ggacatgagg ttgccccgta
   7081 ttcagtgtcg ctgatttgta ttgtctgaag ttgtttttac gttaagttga tgcagatcaa
   7141 ttaatacgat acctgcgtca taattgatta tttgacgtgg tttgatggcc tccacgcacg
   7201 ttgtgatatg tagatgataa tcattatcac tttacgggtc ctttccggtg atccgacagg
   7261 ttacggggcg gcgacctcgc gggttttcgc tatttatgaa aattttccgg tttaaggcgt
   7321 ttccgttctt cttcgtcata acttaatgtt tttatttaaa ataccctctg aaaagaaagg
   7381 aaacgacagg tgctgaaagc gagctttttg gcctctgtcg tttcctttct ctgtttttgt
   7441 ccgtggaatg aacaatggaa gtccgagctc atcgctaata acttcgtata gcatacatta
   7501 tacgaagtta tattcgat