pET-3d

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pET-3d, Image provided by Agilent-Genomics

<protect>

Type

Cloning/Expression

Origin of Replication

pBR322

Copy #
Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Agilent Genomics

Features

T7 Promoter
RBS
NdeI cloning site
T7 gene 10 leader
BamHI cloning site
T7 Terminator

Accession Number


</protect>

Notes

Same features & purpose of pET-3a and b and c. Cloning & expression of recombinant proteins without any additional tags.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Agilent Genomics
Novagen

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

THE SEQUENCE PROVIDED IS NOT COMPATIBLE WITH RESTRICTION MAPS OR VECTOR INFORMATION OBTAINED PRIOR TO DECEMBER, 2001.

  1 TAATACGACT CACTATAGGG AGACCACAAC GGTTTCCCTC TAGAAATAAT 
 51 TTTGTTTAAC TTTAAGAAGG AGATATACCA TGGCTAGCAT GACTGGTGGA 
 101 CAGCAAATGG GTCGGATCCG GCTGCTAACA AAGCCCGAAA GGAAGCTGAG 
 151 TTGGCTGCTG CCACCGCTGA GCAATAACTA GCATAACCCC TTGGGGCCTC 
 201 TAAACGGGTC TTGAGGGGTT TTTTGCTGAA AGGAGGAACT ATATCCGGAT 
 251 ATCCACAGGA CGGGTGTGGT CGCCATGATC GCGTAGTCGA TAGTGGCTCC 
 301 AAGTAGCGAA GCGAGCAGGA CTGGGCGGCG GCCAAAGCGG TCGGACAGTG 
 351 CTCCGAGAAC GGGTGCGCAT AGAAATTGCA TCAACGCATA TAGCGCTAGC 
 401 AGCACGCCAT AGTGACTGGC GATGCTGTCG GAATGGACGA TATCCCGCAA 
 451 GAGGCCCGGC AGTACCGGCA TAACCAAGCC TATGCCTACA GCATCCAGGG 
 501 TGACGGTGCC GAGGATGACG ATGAGCGCAT TGTTAGATTT CATACACGGT 
 551 GCCTGACTGC GTTAGCAATT TAACTGTGAT AAACTACCGC ATTAAAGCTT 
 601 ATCGATGATA AGCTGTCAAA CATGAGAATT CTTGAAGACG AAAGGGCCTC 
 651 GTGATACGCC TATTTTTATA GGTTAATGTC ATGATAATAA TGGTTTCTTA 
 701 GACGTCAGGT GGCACTTTTC GGGGAAATGT GCGCGGAACC CCTATTTGTT 
 751 TATTTTTCTA AATACATTCA AATATGTATC CGCTCATGAG ACAATAACCC 
 801 TGATAAATGC TTCAATAATA TTGAAAAAGG AAGAGTATGA GTATTCAACA 
 851 TTTCCGTGTC GCCCTTATTC CCTTTTTTGC GGCATTTTGC CTTCCTGTTT 
 901 TTGCTCACCC AGAAACGCTG GTGAAAGTAA AAGATGCTGA AGATCAGTTG 
 951 GGTGCACGAG TGGGTTACAT CGAACTGGAT CTCAACAGCG GTAAGATCCT 
1001 TGAGAGTTTT CGCCCCGAAG AACGTTTTCC AATGATGAGC ACTTTTAAAG 
1051 TTCTGCTATG TGGCGCGGTA TTATCCCGTG TTGACGCCGG GCAAGAGCAA 
1101 CTCGGTCGCC GCATACACTA TTCTCAGAAT GACTTGGTTG AGTACTCACC 
1151 AGTCACAGAA AAGCATCTTA CGGATGGCAT GACAGTAAGA GAATTATGCA 
1201 GTGCTGCCAT AACCATGAGT GATAACACTG CGGCCAACTT ACTTCTGACA 
1251 ACGATCGGAG GACCGAAGGA GCTAACCGCT TTTTTGCACA ACATGGGGGA 
1301 TCATGTAACT CGCCTTGATC GTTGGGAACC GGAGCTGAAT GAAGCCATAC 
1351 CAAACGACGA GCGTGACACC ACGATGCCTG CAGCAATGGC AACAACGTTG 
1401 CGCAAACTAT TAACTGGCGA ACTACTTACT CTAGCTTCCC GGCAACAATT 
1451 AATAGACTGG ATGGAGGCGG ATAAAGTTGC AGGACCACTT CTGCGCTCGG 
1501 CCCTTCCGGC TGGCTGGTTT ATTGCTGATA AATCTGGAGC CGGTGAGCGT 
1551 GGGTCTCGCG GTATCATTGC AGCACTGGGG CCAGATGGTA AGCCCTCCCG 
1601 TATCGTAGTT ATCTACACGA CGGGGAGTCA GGCAACTATG GATGAACGAA 
1651 ATAGACAGAT CGCTGAGATA GGTGCCTCAC TGATTAAGCA TTGGTAACTG 
1701 TCAGACCAAG TTTACTCATA TATACTTTAG ATTGATTTAA AACTTCATTT 
1751 TTAATTTAAA AGGATCTAGG TGAAGATCCT TTTTGATAAT CTCATGACCA 
1801 AAATCCCTTA ACGTGAGTTT TCGTTCCACT GAGCGTCAGA CCCCGTAGAA 
1851 AAGATCAAAG GATCTTCTTG AGATCCTTTT TTTCTGCGCG TAATCTGCTG 
1901 CTTGCAAACA AAAAAACCAC CGCTACCAGC GGTGGTTTGT TTGCCGGATC 
1951 AAGAGCTACC AACTCTTTTT CCGAAGGTAA CTGGCTTCAG CAGAGCGCAG 
2001 ATACCAAATA CTGTCCTTCT AGTGTAGCCG TAGTTAGGCC ACCACTTCAA 
2051 GAACTCTGTA GCACCGCCTA CATACCTCGC TCTGCTAATC CTGTTACCAG 
2101 TGGCTGCTGC CAGTGGCGAT AAGTCGTGTC TTACCGGGTT GGACTCAAGA 
2151 CGATAGTTAC CGGATAAGGC GCAGCGGTCG GGCTGAACGG GGGGTTCGTG 
2201 CACACAGCCC AGCTTGGAGC GAACGACCTA CACCGAACTG AGATACCTAC 
2251 AGCGTGAGCT ATGAGAAAGC GCCACGCTTC CCGAAGGGAG AAAGGCGGAC 
2301 AGGTATCCGG TAAGCGGCAG GGTCGGAACA GGAGAGCGCA CGAGGGAGCT 
2351 TCCAGGGGGA AACGCCTGGT ATCTTTATAG TCCTGTCGGG TTTCGCCACC 
2401 TCTGACTTGA GCGTCGATTT TTGTGATGCT CGTCAGGGGG GCGGAGCCTA 
2451 TGGAAAAACG CCAGCAACGC GGCCTTTTTA CGGTTCCTGG CCTTTTGCTG 
2501 GCCTTTTGCT CACATGTTCT TTCCTGCGTT ATCCCCTGAT TCTGTGGATA 
2551 ACCGTATTAC CGCCTTTGAG TGAGCTGATA CCGCTCGCCG CAGCCGAACG 
2601 ACCGAGCGCA GCGAGTCAGT GAGCGAGGAA GCGGAAGAGC GCCTGATGCG 
2651 GTATTTTCTC CTTACGCATC TGTGCGGTAT TTCACACCGC ATATATGGTG 
2701 CACTCTCAGT ACAATCTGCT CTGATGCCGC ATAGTTAAGC CAGTATACAC 
2751 TCCGCTATCG CTACGTGACT GGGTCATGGC TGCGCCCCGA CACCCGCCAA 
2801 CACCCGCTGA CGCGCCCTGA CGGGCTTGTC TGCTCCCGGC ATCCGCTTAC 
2851 AGACAAGCTG TGACCGTCTC CGGGAGCTGC ATGTGTCAGA GGTTTTCACC 
2901 GTCATCACCG AAACGCGCGA GGCAGCTGCG GTAAAGCTCA TCAGCGTGGT 
2951 CGTGAAGCGA TTCACAGATG TCTGCCTGTT CATCCGCGTC CAGCTCGTTG 
3001 AGTTTCTCCA GAAGCGTTAA TGTCTGGCTT CTGATAAAGC GGGCCATGTT 
3051 AAGGGCGGTT TTTTCCTGTT TGGTCACTGA TGCCTCCGTG TAAGGGGGAT 
3101 TTCTGTTCAT GGGGGTAATG ATACCGATGA AACGAGAGAG GATGCTCACG 
3151 ATACGGGTTA CTGATGATGA ACATGCCCGG TTACTGGAAC GTTGTGAGGG 
3201 TAAACAACTG GCGGTATGGA TGCGGCGGGA CCAGAGAAAA ATCACTCAGG 
3251 GTCAATGCCA GCGCTTCGTT AATACAGATG TAGGTGTTCC ACAGGGTAGC 
3301 CAGCAGCATC CTGCGATGCA GATCCGGAAC ATAATGGTGC AGGGCGCTGA 
3351 CTTCCGCGTT TCCAGACTTT ACGAAACACG GAAACCGAAG ACCATTCATG 
3401 TTGTTGCTCA GGTCGCAGAC GTTTTGCAGC AGCAGTCGCT TCACGTTCGC 
3451 TCGCGTATCG GTGATTCATT CTGCTAACCA GTAAGGCAAC CCCGCCAGCC 
3501 TAGCCGGGTC CTCAACGACA GGAGCACGAT CATGCGCACC CGTGGCCAGG 
3551 ACCCAACGCT GCCCGAGATG CGCCGCGTGC GGCTGCTGGA GATGGCGGAC 
3601 GCGATGGATA TGTTCTGCCA AGGGTTGGTT TGCGCATTCA CAGTTCTCCG 
3651 CAAGAATTGA TTGGCTCCAA TTCTTGGAGT GGTGAATCCG TTAGCGAGGT 
3701 GCCGCCGGCT TCCATTCAGG TCGAGGTGGC CCGGCTCCAT GCACCGCGAC 
3751 GCAACGCGGG GAGGCAGACA AGGTATAGGG CGGCGCCTAC AATCCATGCC 
3801 AACCCGTTCC ATGTGCTCGC CGAGGCGGCA TAAATCGCCG TGACGATCAG 
3851 CGGTCCAGTG ATCGAAGTTA GGCTGGTAAG AGCCGCGAGC GATCCTTGAA 
3901 GCTGTCCCTG ATGGTCGTCA TCTACCTGCC TGGACAGCAT GGCCTGCAAC 
3951 GCGGGCATCC CGATGCCGCC GGAAGCGAGA AGAATCATAA TGGGGAAGGC 
4001 CATCCAGCCT CGCGTCGCGA ACGCCAGCAA GACGTAGCCC AGCGCGTCGG 
4051 CCGCCATGCC GGCGATAATG GCCTGCTTCT CGCCGAAACG TTTGGTGGCG 
4101 GGACCAGTGA CGAAGGCTTG AGCGAGGGCG TGCAAGATTC CGAATACCGC 
4151 AAGCGACAGG CCGATCATCG TCGCGCTCCA GCGAAAGCGG TCCTCGCCGA 
4201 AAATGACCCA GAGCGCTGCC GGCACCTGTC CTACGAGTTG CATGATAAAG 
4251 AAGACAGTCA TAAGTGCGGC GACGATAGTC ATGCCCCGCG CCCACCGGAA 
4301 GGAGCTGACT GGGTTGAAGG CTCTCAAGGG CATCGGTCGA CGCTCTCCCT 
4351 TATGCGACTC CTGCATTAGG AAGCAGCCCA GTAGTAGGTT GAGGCCGTTG 
4401 AGCACCGCCG CCGCAAGGAA TGGTGCATGC AAGGAGATGG CGCCCAACAG 
4451 TCCCCCGGCC ACGGGGCCTG CCACCATACC CACGCCGAAA CAAGCGCTCA 
4501 TGAGCCCGAA GTGGCGAGCC CGATCTTCCC CATCGGTGAT GTCGGCGATA 
4551 TAGGCGCCAG CAACCGCACC TGTGGCGCCG GTGATGCCGG CCACGATGCG 
4601 TCCGGCGTAG AGGATCGAGA TCTCGATCCC GCGAAAT