pET-3b

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pET-3b, Image provided by Agilent-Genomics

<protect>

Type

Cloning/Expression

Origin of Replication

pBR322

Copy #
Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Agilent-Genomics

Features

T7 Promoter
RBS
NdeI cloning site
T7 gene 10 leader
BamHI cloning site
T7 Terminator

Accession Number


</protect>

Notes

Same features & purpose of pET-3a. Cloning & expression of recombinant proteins without any additional tags.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Stratagene
Novagen

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

THE SEQUENCE PROVIDED IS NOT COMPATIBLE WITH RESTRICTION MAPS OR VECTOR INFORMATION OBTAINED PRIOR TO DECEMBER, 2001.

  1 TAATACGACT CACTATAGGG AGACCACAAC GGTTTCCCTC TAGAAATAAT 
 51 TTTGTTTAAC TTTAAGAAGG AGATATACAT ATGGCTAGCA TGACTGGTGG 
 101 ACAGCAAATG GGTCGGGATC CGGCTGCTAA CAAAGCCCGA AAGGAAGCTG 
 151 AGTTGGCTGC TGCCACCGCT GAGCAATAAC TAGCATAACC CCTTGGGGCC 
 201 TCTAAACGGG TCTTGAGGGG TTTTTTGCTG AAAGGAGGAA CTATATCCGG 
 251 ATATCCACAG GACGGGTGTG GTCGCCATGA TCGCGTAGTC GATAGTGGCT 
 301 CCAAGTAGCG AAGCGAGCAG GACTGGGCGG CGGCCAAAGC GGTCGGACAG 
 351 TGCTCCGAGA ACGGGTGCGC ATAGAAATTG CATCAACGCA TATAGCGCTA 
 401 GCAGCACGCC ATAGTGACTG GCGATGCTGT CGGAATGGAC GATATCCCGC 
 451 AAGAGGCCCG GCAGTACCGG CATAACCAAG CCTATGCCTA CAGCATCCAG 
 501 GGTGACGGTG CCGAGGATGA CGATGAGCGC ATTGTTAGAT TTCATACACG 
 551 GTGCCTGACT GCGTTAGCAA TTTAACTGTG ATAAACTACC GCATTAAAGC 
 601 TTATCGATGA TAAGCTGTCA AACATGAGAA TTCTTGAAGA CGAAAGGGCC 
 651 TCGTGATACG CCTATTTTTA TAGGTTAATG TCATGATAAT AATGGTTTCT 
 701 TAGACGTCAG GTGGCACTTT TCGGGGAAAT GTGCGCGGAA CCCCTATTTG 
 751 TTTATTTTTC TAAATACATT CAAATATGTA TCCGCTCATG AGACAATAAC 
 801 CCTGATAAAT GCTTCAATAA TATTGAAAAA GGAAGAGTAT GAGTATTCAA 
 851 CATTTCCGTG TCGCCCTTAT TCCCTTTTTT GCGGCATTTT GCCTTCCTGT 
 901 TTTTGCTCAC CCAGAAACGC TGGTGAAAGT AAAAGATGCT GAAGATCAGT 
 951 TGGGTGCACG AGTGGGTTAC ATCGAACTGG ATCTCAACAG CGGTAAGATC 
1001 CTTGAGAGTT TTCGCCCCGA AGAACGTTTT CCAATGATGA GCACTTTTAA 
1051 AGTTCTGCTA TGTGGCGCGG TATTATCCCG TGTTGACGCC GGGCAAGAGC 
1101 AACTCGGTCG CCGCATACAC TATTCTCAGA ATGACTTGGT TGAGTACTCA 
1151 CCAGTCACAG AAAAGCATCT TACGGATGGC ATGACAGTAA GAGAATTATG 
1201 CAGTGCTGCC ATAACCATGA GTGATAACAC TGCGGCCAAC TTACTTCTGA 
1251 CAACGATCGG AGGACCGAAG GAGCTAACCG CTTTTTTGCA CAACATGGGG 
1301 GATCATGTAA CTCGCCTTGA TCGTTGGGAA CCGGAGCTGA ATGAAGCCAT 
1351 ACCAAACGAC GAGCGTGACA CCACGATGCC TGCAGCAATG GCAACAACGT 
1401 TGCGCAAACT ATTAACTGGC GAACTACTTA CTCTAGCTTC CCGGCAACAA 
1451 TTAATAGACT GGATGGAGGC GGATAAAGTT GCAGGACCAC TTCTGCGCTC 
1501 GGCCCTTCCG GCTGGCTGGT TTATTGCTGA TAAATCTGGA GCCGGTGAGC 
1551 GTGGGTCTCG CGGTATCATT GCAGCACTGG GGCCAGATGG TAAGCCCTCC 
1601 CGTATCGTAG TTATCTACAC GACGGGGAGT CAGGCAACTA TGGATGAACG 
1651 AAATAGACAG ATCGCTGAGA TAGGTGCCTC ACTGATTAAG CATTGGTAAC 
1701 TGTCAGACCA AGTTTACTCA TATATACTTT AGATTGATTT AAAACTTCAT 
1751 TTTTAATTTA AAAGGATCTA GGTGAAGATC CTTTTTGATA ATCTCATGAC 
1801 CAAAATCCCT TAACGTGAGT TTTCGTTCCA CTGAGCGTCA GACCCCGTAG 
1851 AAAAGATCAA AGGATCTTCT TGAGATCCTT TTTTTCTGCG CGTAATCTGC 
1901 TGCTTGCAAA CAAAAAAACC ACCGCTACCA GCGGTGGTTT GTTTGCCGGA 
1951 TCAAGAGCTA CCAACTCTTT TTCCGAAGGT AACTGGCTTC AGCAGAGCGC 
2001 AGATACCAAA TACTGTCCTT CTAGTGTAGC CGTAGTTAGG CCACCACTTC 
2051 AAGAACTCTG TAGCACCGCC TACATACCTC GCTCTGCTAA TCCTGTTACC 
2101 AGTGGCTGCT GCCAGTGGCG ATAAGTCGTG TCTTACCGGG TTGGACTCAA 
2151 GACGATAGTT ACCGGATAAG GCGCAGCGGT CGGGCTGAAC GGGGGGTTCG 
2201 TGCACACAGC CCAGCTTGGA GCGAACGACC TACACCGAAC TGAGATACCT 
2251 ACAGCGTGAG CTATGAGAAA GCGCCACGCT TCCCGAAGGG AGAAAGGCGG 
2301 ACAGGTATCC GGTAAGCGGC AGGGTCGGAA CAGGAGAGCG CACGAGGGAG 
2351 CTTCCAGGGG GAAACGCCTG GTATCTTTAT AGTCCTGTCG GGTTTCGCCA 
2401 CCTCTGACTT GAGCGTCGAT TTTTGTGATG CTCGTCAGGG GGGCGGAGCC 
2451 TATGGAAAAA CGCCAGCAAC GCGGCCTTTT TACGGTTCCT GGCCTTTTGC 
2501 TGGCCTTTTG CTCACATGTT CTTTCCTGCG TTATCCCCTG ATTCTGTGGA 
2551 TAACCGTATT ACCGCCTTTG AGTGAGCTGA TACCGCTCGC CGCAGCCGAA 
2601 CGACCGAGCG CAGCGAGTCA GTGAGCGAGG AAGCGGAAGA GCGCCTGATG 
2651 CGGTATTTTC TCCTTACGCA TCTGTGCGGT ATTTCACACC GCATATATGG 
2701 TGCACTCTCA GTACAATCTG CTCTGATGCC GCATAGTTAA GCCAGTATAC 
2751 ACTCCGCTAT CGCTACGTGA CTGGGTCATG GCTGCGCCCC GACACCCGCC 
2801 AACACCCGCT GACGCGCCCT GACGGGCTTG TCTGCTCCCG GCATCCGCTT 
2851 ACAGACAAGC TGTGACCGTC TCCGGGAGCT GCATGTGTCA GAGGTTTTCA 
2901 CCGTCATCAC CGAAACGCGC GAGGCAGCTG CGGTAAAGCT CATCAGCGTG 
2951 GTCGTGAAGC GATTCACAGA TGTCTGCCTG TTCATCCGCG TCCAGCTCGT 
3001 TGAGTTTCTC CAGAAGCGTT AATGTCTGGC TTCTGATAAA GCGGGCCATG 
3051 TTAAGGGCGG TTTTTTCCTG TTTGGTCACT GATGCCTCCG TGTAAGGGGG 
3101 ATTTCTGTTC ATGGGGGTAA TGATACCGAT GAAACGAGAG AGGATGCTCA 
3151 CGATACGGGT TACTGATGAT GAACATGCCC GGTTACTGGA ACGTTGTGAG 
3201 GGTAAACAAC TGGCGGTATG GATGCGGCGG GACCAGAGAA AAATCACTCA 
3251 GGGTCAATGC CAGCGCTTCG TTAATACAGA TGTAGGTGTT CCACAGGGTA 
3301 GCCAGCAGCA TCCTGCGATG CAGATCCGGA ACATAATGGT GCAGGGCGCT 
3351 GACTTCCGCG TTTCCAGACT TTACGAAACA CGGAAACCGA AGACCATTCA 
3401 TGTTGTTGCT CAGGTCGCAG ACGTTTTGCA GCAGCAGTCG CTTCACGTTC 
3451 GCTCGCGTAT CGGTGATTCA TTCTGCTAAC CAGTAAGGCA ACCCCGCCAG 
3501 CCTAGCCGGG TCCTCAACGA CAGGAGCACG ATCATGCGCA CCCGTGGCCA 
3551 GGACCCAACG CTGCCCGAGA TGCGCCGCGT GCGGCTGCTG GAGATGGCGG 
3601 ACGCGATGGA TATGTTCTGC CAAGGGTTGG TTTGCGCATT CACAGTTCTC 
3651 CGCAAGAATT GATTGGCTCC AATTCTTGGA GTGGTGAATC CGTTAGCGAG 
3701 GTGCCGCCGG CTTCCATTCA GGTCGAGGTG GCCCGGCTCC ATGCACCGCG 
3751 ACGCAACGCG GGGAGGCAGA CAAGGTATAG GGCGGCGCCT ACAATCCATG 
3801 CCAACCCGTT CCATGTGCTC GCCGAGGCGG CATAAATCGC CGTGACGATC 
3851 AGCGGTCCAG TGATCGAAGT TAGGCTGGTA AGAGCCGCGA GCGATCCTTG 
3901 AAGCTGTCCC TGATGGTCGT CATCTACCTG CCTGGACAGC ATGGCCTGCA 
3951 ACGCGGGCAT CCCGATGCCG CCGGAAGCGA GAAGAATCAT AATGGGGAAG 
4001 GCCATCCAGC CTCGCGTCGC GAACGCCAGC AAGACGTAGC CCAGCGCGTC 
4051 GGCCGCCATG CCGGCGATAA TGGCCTGCTT CTCGCCGAAA CGTTTGGTGG 
4101 CGGGACCAGT GACGAAGGCT TGAGCGAGGG CGTGCAAGAT TCCGAATACC 
4151 GCAAGCGACA GGCCGATCAT CGTCGCGCTC CAGCGAAAGC GGTCCTCGCC 
4201 GAAAATGACC CAGAGCGCTG CCGGCACCTG TCCTACGAGT TGCATGATAA 
4251 AGAAGACAGT CATAAGTGCG GCGACGATAG TCATGCCCCG CGCCCACCGG 
4301 AAGGAGCTGA CTGGGTTGAA GGCTCTCAAG GGCATCGGTC GACGCTCTCC 
4351 CTTATGCGAC TCCTGCATTA GGAAGCAGCC CAGTAGTAGG TTGAGGCCGT 
4401 TGAGCACCGC CGCCGCAAGG AATGGTGCAT GCAAGGAGAT GGCGCCCAAC 
4451 AGTCCCCCGG CCACGGGGCC TGCCACCATA CCCACGCCGA AACAAGCGCT 
4501 CATGAGCCCG AAGTGGCGAG CCCGATCTTC CCCATCGGTG ATGTCGGCGA 
4551 TATAGGCGCC AGCAACCGCA CCTGTGGCGC CGGTGATGCC GGCCACGATG 
4601 CGTCCGGCGT AGAGGATCGA GATCTCGATC CCGCGAAAT