pET-21(+)

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pET-21(+), Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Expression

Origin of Replication

f1
pBR322

Copy #

~40

Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Novagen

Features

T7 promoter
T7 transcription start
T7 terminator
MCS
His•Tag coding sequence
lacI coding sequence

Accession Number


</protect>

Notes

pET-21(+) is a transcription vector designed for expression from bacterial translation signals within a cloned insert. It lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on pET translation vectors.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Novagen

References

See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

    1 atccggatat agttcctcct ttcagcaaaa aacccctcaa gacccgttta gaggccccaa 
   61 ggggttatgc tagttattgc tcagcggtgg cagcagccaa ctcagcttcc tttcgggctt 
   121 tgttagcagc cggatctcag tggtggtggt ggtggtgctc gagtgcggcc gcaagcttgt 
   181 cgacggagct cgaattcgga tcctagaggg gaattgttat ccgctcacaa ttcccctata 
   241 gtgagtcgta ttaatttcgc gggatcgaga tctcgatcct ctacgccgga cgcatcgtgg 
   301 ccggcatcac cggcgccaca ggtgcggttg ctggcgccta tatcgccgac atcaccgatg 
   361 gggaagatcg ggctcgccac ttcgggctca tgagcgcttg tttcggcgtg ggtatggtgg 
   421 caggccccgt ggccggggga ctgttgggcg ccatctcctt gcatgcacca ttccttgcgg 
   481 cggcggtgct caacggcctc aacctactac tgggctgctt cctaatgcag gagtcgcata 
   541 agggagagcg tcgagatccc ggacaccatc gaatggcgca aaacctttcg cggtatggca 
   601 tgatagcgcc cggaagagag tcaattcagg gtggtgaatg tgaaaccagt aacgttatac 
   661 gatgtcgcag agtatgccgg tgtctcttat cagaccgttt cccgcgtggt gaaccaggcc 
   721 agccacgttt ctgcgaaaac gcgggaaaaa gtggaagcgg cgatggcgga gctgaattac 
   781 attcccaacc gcgtggcaca acaactggcg ggcaaacagt cgttgctgat tggcgttgcc 
   841 acctccagtc tggccctgca cgcgccgtcg caaattgtcg cggcgattaa atctcgcgcc 
   901 gatcaactgg gtgccagcgt ggtggtgtcg atggtagaac gaagcggcgt cgaagcctgt 
   961 aaagcggcgg tgcacaatct tctcgcgcaa cgcgtcagtg ggctgatcat taactatccg 
  1021 ctggatgacc aggatgccat tgctgtggaa gctgcctgca ctaatgttcc ggcgttattt 
  1081 cttgatgtct ctgaccagac acccatcaac agtattattt tctcccatga agacggtacg 
  1141 cgactgggcg tggagcatct ggtcgcattg ggtcaccagc aaatcgcgct gttagcgggc 
  1201 ccattaagtt ctgtctcggc gcgtctgcgt ctggctggct ggcataaata tctcactcgc 
  1261 aatcaaattc agccgatagc ggaacgggaa ggcgactgga gtgccatgtc cggttttcaa 
  1321 caaaccatgc aaatgctgaa tgagggcatc gttcccactg cgatgctggt tgccaacgat 
  1381 cagatggcgc tgggcgcaat gcgcgccatt accgagtccg ggctgcgcgt tggtgcggat 
  1441 atctcggtag tgggatacga cgataccgaa gacagctcat gttatatccc gccgttaacc 
  1501 accatcaaac aggattttcg cctgctgggg caaaccagcg tggaccgctt gctgcaactc 
  1561 tctcagggcc aggcggtgaa gggcaatcag ctgttgcccg tctcactggt gaaaagaaaa 
  1621 accaccctgg cgcccaatac gcaaaccgcc tctccccgcg cgttggccga ttcattaatg 
  1681 cagctggcac gacaggtttc ccgactggaa agcgggcagt gagcgcaacg caattaatgt 
  1741 aagttagctc actcattagg caccgggatc tcgaccgatg cccttgagag ccttcaaccc 
  1801 agtcagctcc ttccggtggg cgcggggcat gactatcgtc gccgcactta tgactgtctt 
  1861 ctttatcatg caactcgtag gacaggtgcc ggcagcgctc tgggtcattt tcggcgagga 
  1921 ccgctttcgc tggagcgcga cgatgatcgg cctgtcgctt gcggtattcg gaatcttgca 
  1981 cgccctcgct caagccttcg tcactggtcc cgccaccaaa cgtttcggcg agaagcaggc 
  2041 cattatcgcc ggcatggcgg ccccacgggt gcgcatgatc gtgctcctgt cgttgaggac 
  2101 ccggctaggc tggcggggtt gccttactgg ttagcagaat gaatcaccga tacgcgagcg 
  2161 aacgtgaagc gactgctgct gcaaaacgtc tgcgacctga gcaacaacat gaatggtctt 
  2221 cggtttccgt gtttcgtaaa gtctggaaac gcggaagtca gcgccctgca ccattatgtt 
  2281 ccggatctgc atcgcaggat gctgctggct accctgtgga acacctacat ctgtattaac 
  2341 gaagcgctgg cattgaccct gagtgatttt tctctggtcc cgccgcatcc ataccgccag 
  2401 ttgtttaccc tcacaacgtt ccagtaaccg ggcatgttca tcatcagtaa cccgtatcgt 
  2461 gagcatcctc tctcgtttca tcggtatcat tacccccatg aacagaaatc ccccttacac 
  2521 ggaggcatca gtgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
  2581 ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctggac gcggatgaac aggcagacat 
  2641 ctgtgaatcg cttcacgacc acgctgatga gctttaccgc agctgcctcg cgcgtttcgg 
  2701 tgatgacggt gaaaacctct gacacatgca gctcccggag acggtcacag cttgtctgta 
  2761 agcggatgcc gggagcagac aagcccgtca gggcgcgtca gcgggtgttg gcgggtgtcg 
  2821 gggcgcagcc atgacccagt cacgtagcga tagcggagtg tatactggct taactatgcg 
  2881 gcatcagagc agattgtact gagagtgcac catatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat 
  2941 gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgct cttccgcttc ctcgctcact gactcgctgc 
  3001 gctcggtcgt tcggctgcgg cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat 
  3061 ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca 
  3121 ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc 
  3181 atcacaaaaa tcgacgctca agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc 
  3241 aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg 
  3301 gatacctgtc cgcctttctc ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcatagc tcacgctgta 
  3361 ggtatctcag ttcggtgtag gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac gaaccccccg 
  3421 ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaagac 
  3481 acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag 
  3541 gcggtgctac agagttcttg aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat 
  3601 ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt agctcttgat 
  3661 ccggcaaaca aaccaccgct ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag cagattacgc 
  3721 gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct gacgctcagt 
  3781 ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct 
  3841 agatcctttt aaattaaaaa tgaagtttta aatcaatcta aagtatatat gagtaaactt 
  3901 ggtctgacag ttaccaatgc ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc tgtctatttc 
  3961 gttcatccat agttgcctga ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg gagggcttac 
  4021 catctggccc cagtgctgca atgataccgc gagacccacg ctcaccggct ccagatttat 
  4081 cagcaataaa ccagccagcc ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca actttatccg 
  4141 cctccatcca gtctattaat tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg ccagttaata 
  4201 gtttgcgcaa cgttgttgcc attgctgcag gcatcgtggt gtcacgctcg tcgtttggta 
  4261 tggcttcatt cagctccggt tcccaacgat caaggcgagt tacatgatcc cccatgttgt 
  4321 gcaaaaaagc ggttagctcc ttcggtcctc cgatcgttgt cagaagtaag ttggccgcag 
  4381 tgttatcact catggttatg gcagcactgc ataattctct tactgtcatg ccatccgtaa 
  4441 gatgcttttc tgtgactggt gagtactcaa ccaagtcatt ctgagaatag tgtatgcggc 
  4501 gaccgagttg ctcttgcccg gcgtcaatac gggataatac cgcgccacat agcagaactt 
  4561 taaaagtgct catcattgga aaacgttctt cggggcgaaa actctcaagg atcttaccgc 
  4621 tgttgagatc cagttcgatg taacccactc gtgcacccaa ctgatcttca gcatctttta 
  4681 ctttcaccag cgtttctggg tgagcaaaaa caggaaggca aaatgccgca aaaaagggaa 
  4741 taagggcgac acggaaatgt tgaatactca tactcttcct ttttcaatat tattgaagca 
  4801 tttatcaggg ttattgtctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac 
  4861 aaataggggt tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tgaaattgta aacgttaata 
  4921 ttttgttaaa attcgcgtta aatttttgtt aaatcagctc attttttaac caataggccg 
  4981 aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag aatagaccga gatagggttg agtgttgttc 
  5041 cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa 
  5101 ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg aaccatcacc ctaatcaagt tttttggggt 
  5161 cgaggtgccg taaagcacta aatcggaacc ctaaagggag cccccgattt agagcttgac 
  5221 ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta 
  5281 gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcc gcgcttaatg 
  5341 cgccgctaca gggcgcgtcc cattcgcca