pET-20b(+)

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pET-20b(+), Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning, Expression

Origin of Replication

f1

pBR322

Copy #

~40

Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Novagen

Features

T7 promoter[1]
T7 transcription start
T7 terminator
pelB coding sequence
MCS
His•Tag coding sequence

Accession Number


</protect>

Notes

The pET-20b(+) vector includes an N-terminal pelB signal sequence for potential periplasmic localization and an optional C-terminal His•Tag sequence.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Novagen

References

[1]

 1. 1.0 1.1 Gunasekera, D & Kemp, RG (1999) Cloning, sequencing, expression, and purification of the C isozyme of mouse phosphofructokinase. Protein Expr. Purif. 16 448-53 PubMed

Sequence

    1 atccggatat agttcctcct ttcagcaaaa aacccctcaa gacccgttta gaggccccaa 
   61 ggggttatgc tagttattgc tcagcggtgg cagcagccaa ctcagcttcc tttcgggctt 
   121 tgttagcagc cggatctcag tggtggtggt ggtggtgctc gagtgcggcc gcaagcttgt 
   181 cgacggagct cgaattcgga tccgaattaa ttccgatatc catggccatc gccggctggg 
   241 cagcgaggag cagcagacca gcagcagcgg tcggcagcag gtatttcata tgtatatctc 
   301 cttcttaaag ttaaacaaaa ttatttctag agggaaaccg ttgtggtctc cctatagtga 
   361 gtcgtattaa tttcgcggga tcgagatctc gggcagcgtt gggtcctggc cacgggtgcg 
   421 catgatcgtg ctcctgtcgt tgaggacccg gctaggctgg cggggttgcc ttactggtta 
   481 gcagaatgaa tcaccgatac gcgagcgaac gtgaagcgac tgctgctgca aaacgtctgc 
   541 gacctgagca acaacatgaa tggtcttcgg tttccgtgtt tcgtaaagtc tggaaacgcg 
   601 gaagtcagcg ccctgcacca ttatgttccg gatctgcatc gcaggatgct gctggctacc 
   661 ctgtggaaca cctacatctg tattaacgaa gcgctggcat tgaccctgag tgatttttct 
   721 ctggtcccgc cgcatccata ccgccagttg tttaccctca caacgttcca gtaaccgggc 
   781 atgttcatca tcagtaaccc gtatcgtgag catcctctct cgtttcatcg gtatcattac 
   841 ccccatgaac agaaatcccc cttacacgga ggcatcagtg accaaacagg aaaaaaccgc 
   901 ccttaacatg gcccgcttta tcagaagcca gacattaacg cttctggaga aactcaacga 
   961 gctggacgcg gatgaacagg cagacatctg tgaatcgctt cacgaccacg ctgatgagct 
  1021 ttaccgcagc tgcctcgcgc gtttcggtga tgacggtgaa aacctctgac acatgcagct 
  1081 cccggagacg gtcacagctt gtctgtaagc ggatgccggg agcagacaag cccgtcaggg 
  1141 cgcgtcagcg ggtgttggcg ggtgtcgggg cgcagccatg acccagtcac gtagcgatag 
  1201 cggagtgtat actggcttaa ctatgcggca tcagagcaga ttgtactgag agtgcaccat 
  1261 atatgcggtg tgaaataccg cacagatgcg taaggagaaa ataccgcatc aggcgctctt 
  1321 ccgcttcctc gctcactgac tcgctgcgct cggtcgttcg gctgcggcga gcggtatcag 
  1381 ctcactcaaa ggcggtaata cggttatcca cagaatcagg ggataacgca ggaaagaaca 
  1441 tgtgagcaaa aggccagcaa aaggccagga accgtaaaaa ggccgcgttg ctggcgtttt 
  1501 tccataggct ccgcccccct gacgagcatc acaaaaatcg acgctcaagt cagaggtggc 
  1561 gaaacccgac aggactataa agataccagg cgtttccccc tggaagctcc ctcgtgcgct 
  1621 ctcctgttcc gaccctgccg cttaccggat acctgtccgc ctttctccct tcgggaagcg 
  1681 tggcgctttc tcatagctca cgctgtaggt atctcagttc ggtgtaggtc gttcgctcca 
  1741 agctgggctg tgtgcacgaa ccccccgttc agcccgaccg ctgcgcctta tccggtaact 
  1801 atcgtcttga gtccaacccg gtaagacacg acttatcgcc actggcagca gccactggta 
  1861 acaggattag cagagcgagg tatgtaggcg gtgctacaga gttcttgaag tggtggccta 
  1921 actacggcta cactagaagg acagtatttg gtatctgcgc tctgctgaag ccagttacct 
  1981 tcggaaaaag agttggtagc tcttgatccg gcaaacaaac caccgctggt agcggtggtt 
  2041 tttttgtttg caagcagcag attacgcgca gaaaaaaagg atctcaagaa gatcctttga 
  2101 tcttttctac ggggtctgac gctcagtgga acgaaaactc acgttaaggg attttggtca 
  2161 tgagattatc aaaaaggatc ttcacctaga tccttttaaa ttaaaaatga agttttaaat 
  2221 caatctaaag tatatatgag taaacttggt ctgacagtta ccaatgctta atcagtgagg 
  2281 cacctatctc agcgatctgt ctatttcgtt catccatagt tgcctgactc cccgtcgtgt 
  2341 agataactac gatacgggag ggcttaccat ctggccccag tgctgcaatg ataccgcgag 
  2401 acccacgctc accggctcca gatttatcag caataaacca gccagccgga agggccgagc 
  2461 gcagaagtgg tcctgcaact ttatccgcct ccatccagtc tattaattgt tgccgggaag 
  2521 ctagagtaag tagttcgcca gttaatagtt tgcgcaacgt tgttgccatt gctgcaggca 
  2581 tcgtggtgtc acgctcgtcg tttggtatgg cttcattcag ctccggttcc caacgatcaa 
  2641 ggcgagttac atgatccccc atgttgtgca aaaaagcggt tagctccttc ggtcctccga 
  2701 tcgttgtcag aagtaagttg gccgcagtgt tatcactcat ggttatggca gcactgcata 
  2761 attctcttac tgtcatgcca tccgtaagat gcttttctgt gactggtgag tactcaacca 
  2821 agtcattctg agaatagtgt atgcggcgac cgagttgctc ttgcccggcg tcaatacggg 
  2881 ataataccgc gccacatagc agaactttaa aagtgctcat cattggaaaa cgttcttcgg 
  2941 ggcgaaaact ctcaaggatc ttaccgctgt tgagatccag ttcgatgtaa cccactcgtg 
  3001 cacccaactg atcttcagca tcttttactt tcaccagcgt ttctgggtga gcaaaaacag 
  3061 gaaggcaaaa tgccgcaaaa aagggaataa gggcgacacg gaaatgttga atactcatac 
  3121 tcttcctttt tcaatattat tgaagcattt atcagggtta ttgtctcatg agcggataca 
  3181 tatttgaatg tatttagaaa aataaacaaa taggggttcc gcgcacattt ccccgaaaag 
  3241 tgccacctga aattgtaaac gttaatattt tgttaaaatt cgcgttaaat ttttgttaaa 
  3301 tcagctcatt ttttaaccaa taggccgaaa tcggcaaaat cccttataaa tcaaaagaat 
  3361 agaccgagat agggttgagt gttgttccag tttggaacaa gagtccacta ttaaagaacg 
  3421 tggactccaa cgtcaaaggg cgaaaaaccg tctatcaggg cgatggccca ctacgtgaac 
  3481 catcacccta atcaagtttt ttggggtcga ggtgccgtaa agcactaaat cggaacccta 
  3541 aagggagccc ccgatttaga gcttgacggg gaaagccggc gaacgtggcg agaaaggaag 
  3601 ggaagaaagc gaaaggagcg ggcgctaggg cgctggcaag tgtagcggtc acgctgcgcg 
  3661 taaccaccac acccgccgcg cttaatgcgc cgctacaggg cgcgtcccat tcgcca