pCC1BAC

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pCC1BAC, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning

Origin of Replication

single-copy F-factor, multi-copy oriV

Copy #

single copy and can be induced to 10-20 copies per cell

Markers
Link to Sequence

PubMed

Features

Copy Control BamH I, EcoR I, or Hind III Cloning Ready pCC1BAC Vectors; For oriV to function as an origin of replication, oriV requires a gene product called "trfA". Promega has genetically engineered E.coli strains to have the trfA gene under the control of a tightly-regulated inducible promoter.

Accession Number

GenBank: EU140750.1

</protect>

Notes

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Epicentre

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

   
    1 gcggccgcaa ggggttcgcg tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg
    61 cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc accatatgcg gtgtgaaata ccacacagat
   121 gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc attcgccatt cagctgcgca actgttggga
   181 agggcgatcg gtgcgggcct cttcgctatt acgccagctg gcgaaagggg gatgtgctgc
   241 aaggcgatta agttgggtaa cgccagggtt ttcccagtca cgacgttgta aaacgacggc
   301 cagtgaattg taatacgact cactataggg cgaattcgag ctcggtaccc ggggatcctc
   361 tagagtcgac ctgcaggcat gcaagcttga gtattctata gtctcaccta aatagcttgg
   421 cgtaatcatg gtcatagctg tttcctgtgt gaaattgtta tccgctcaca attccacaca
   481 acatacgagc cggaagcata aagtgtaaag cctggggtgc ctaatgagtg agctaactca
   541 cattaattgc gttgcgctca ctgcccgctt tccagtcggg aaacctgtcg tgccagctgc
   601 attaatgaat cggccaacgc gaaccccttg cggccgcccg ggccgtcgac caattctcat
   661 gtttgacagc ttatcatcga atttctgcca ttcatccgct tattatcact tattcaggcg
   721 tagcaaccag gcgtttaagg gcaccaataa ctgccttaaa aaaattacgc cccgccctgc
   781 cactcatcgc agtactgttg taattcatta agcattctgc cgacatggaa gccatcacaa
   841 acggcatgat gaacctgaat cgccagcggc atcagcacct tgtcgccttg cgtataatat
   901 ttgcccatgg tgaaaacggg ggcgaagaag ttgtccatat tggccacgtt taaatcaaaa
   961 ctggtgaaac tcacccaggg attggctgag acgaaaaaca tattctcaat aaacccttta
   1021 gggaaatagg ccaggttttc accgtaacac gccacatctt gcgaatatat gtgtagaaac
   1081 tgccggaaat cgtcgtggta ttcactccag agcgatgaaa acgtttcagt ttgctcatgg
   1141 aaaacggtgt aacaagggtg aacactatcc catatcacca gctcaccgtc tttcattgcc
   1201 atacgaaatt ccggatgagc attcatcagg cgggcaagaa tgtgaataaa ggccggataa
   1261 aacttgtgct tatttttctt tacggtcttt aaaaaggccg taatatccag ctgaacggtc
   1321 tggttatagg tacattgagc aactgactga aatgcctcaa aatgttcttt acgatgccat
   1381 tgggatatat caacggtggt atatccagtg atttttttct ccattttagc ttccttagct
   1441 cctgaaaatc tcgataactc aaaaaatacg cccggtagtg atcttatttc attatggtga
   1501 aagttggaac ctcttacgtg ccgatcaacg tctcattttc gccaaaagtt ggcccagggc
   1561 ttcccggtat caacagggac accaggattt atttattctg cgaagtgatc ttccgtcaca
   1621 ggtatttatt cgcgataagc tcatggagcg gcgtaaccgt cgcacaggaa ggacagagaa
   1681 agcgcggatc tgggaagtga cggacagaac ggtcaggacc tggattgggg aggcggttgc
   1741 cgccgctgct gctgacggtg tgacgttctc tgttccggtc acaccacata cgttccgcca
   1801 ttcctatgcg atgcacatgc tgtatgccgg tataccgctg aaagttctgc aaagcctgat
   1861 gggacataag tccatcagtt caacggaagt ctacacgaag gtttttgcgc tggatgtggc
   1921 tgcccggcac cgggtgcagt ttgcgatgcc ggagtctgat gcggttgcga tgctgaaaca
   1981 attatcctga gaataaatgc cttggccttt atatggaaat gtggaactga gtggatatgc
   2041 tgtttttgtc tgttaaacag agaagctggc tgttatccac tgagaagcga acgaaacagt
   2101 cgggaaaatc tcccattatc gtagagatcc gcattattaa tctcaggagc ctgtgtagcg
   2161 tttataggaa gtagtgttct gtcatgatgc ctgcaagcgg taacgaaaac gatttgaata
   2221 tgccttcagg aacaatagaa atcttcgtgc ggtgttacgt tgaagtggag cggattatgt
   2281 cagcaatgga cagaacaacc taatgaacac agaaccatga tgtggtctgt ccttttacag
   2341 ccagtagtgc tcgccgcagt cgagcgacag ggcgaagccc tcgagctggt tgccctcgcc
   2401 gctgggctgg cggccgtcta tggccctgca aacgcgccag aaacgccgtc gaagccgtgt
   2461 gcgagacacc gcggccggcc gccggcgttg tggatacctc gcggaaaact tggccctcac
   2521 tgacagatga ggggcggacg ttgacacttg aggggccgac tcacccggcg cggcgttgac
   2581 agatgagggg caggctcgat ttcggccggc gacgtggagc tggccagcct cgcaaatcgg
   2641 cgaaaacgcc tgattttacg cgagtttccc acagatgatg tggacaagcc tggggataag
   2701 tgccctgcgg tattgacact tgaggggcgc gactactgac agatgagggg cgcgatcctt
   2761 gacacttgag gggcagagtg ctgacagatg aggggcgcac ctattgacat ttgaggggct
   2821 gtccacaggc agaaaatcca gcatttgcaa gggtttccgc ccgtttttcg gccaccgcta
   2881 acctgtcttt taacctgctt ttaaaccaat atttataaac cttgttttta accagggctg
   2941 cgccctgtgc gcgtgaccgc gcacgccgaa ggggggtgcc cccccttctc gaaccctccc
   3001 ggtcgagtga gcgaggaagc accagggaac agcacttata tattctgctt acacacgatg
   3061 cctgaaaaaa cttcccttgg ggttatccac ttatccacgg ggatattttt ataattattt
   3121 tttttatagt ttttagatct tcttttttag agcgccttgt aggcctttat ccatgctggt
   3181 tctagagaag gtgttgtgac aaattgccct ttcagtgtga caaatcaccc tcaaatgaca
   3241 gtcctgtctg tgacaaattg cccttaaccc tgtgacaaat tgccctcaga agaagctgtt
   3301 ttttcacaaa gttatccctg cttattgact cttttttatt tagtgtgaca atctaaaaac
   3361 ttgtcacact tcacatggat ctgtcatggc ggaaacagcg gttatcaatc acaagaaacg
   3421 taaaaatagc ccgcgaatcg tccagtcaaa cgacctcact gaggcggcat atagtctctc
   3481 ccgggatcaa aaacgtatgc tgtatctgtt cgttgaccag atcagaaaat ctgatggcac
   3541 cctacaggaa catgacggta tctgcgagat ccatgttgct aaatatgctg aaatattcgg
   3601 attgacctct gcggaagcca gtaaggatat acggcaggca ttgaagagtt tcgcggggaa
   3661 ggaagtggtt ttttatcgcc ctgaagagga tgccggcgat gaaaaaggct atgaatcttt
   3721 tccttggttt atcaaacgtg cgcacagtcc atccagaggg ctttacagtg tacatatcaa
   3781 cccatatctc attcccttct ttatcgggtt acagaaccgg tttacgcagt ttcggcttag
   3841 tgaaacaaaa gaaatcacca atccgtatgc catgcgttta tacgaatccc tgtgtcagta
   3901 tcgtaagccg gatggctcag gcatcgtctc tctgaaaatc gactggatca tagagcgtta
   3961 ccagctgcct caaagttacc agcgtatgcc tgacttccgc cgccgcttcc tgcaggtctg
   4021 tgttaatgag atcaacagca gaactccaat gcgcctctca tacattgaga aaaagaaagg
   4081 ccgccagacg actcatatcg tattttcctt ccgcgatatc acttccatga cgacaggata
   4141 gtctgagggt tatctgtcac agatttgagg gtggttcgtc acatttgttc tgacctactg
   4201 agggtaattt gtcacagttt tgctgtttcc ttcagcctgc atggattttc tcatactttt
   4261 tgaactgtaa tttttaagga agccaaattt gagggcagtt tgtcacagtt gatttccttc
   4321 tctttccctt cgtcatgtga cctgatatcg ggggttagtt cgtcatcatt gatgagggtt
   4381 gattatcaca gtttattact ctgaattggc tatccgcgtg tgtacctcta cctggagttt
   4441 ttcccacggt ggatatttct tcttgcgctg agcgtaagag ctatctgaca gaacagttct
   4501 tctttgcttc ctcgccagtt cgctcgctat gctcggttac acggctgcgg cgagcgctag
   4561 tgataataag tgactgaggt atgtgctctt cttatctcct tttgtagtgt tgctcttatt
   4621 ttaaacaact ttgcggtttt ttgatgactt tgcgattttg ttgttgcttt gcagtaaatt
   4681 gcaagattta ataaaaaaac gcaaagcaat gattaaagga tgttcagaat gaaactcatg
   4741 gaaacactta accagtgcat aaacgctggt catgaaatga cgaaggctat cgccattgca
   4801 cagtttaatg atgacagccc ggaagcgagg aaaataaccc ggcgctggag aataggtgaa
   4861 gcagcggatt tagttggggt ttcttctcag gctatcagag atgccgagaa agcagggcga
   4921 ctaccgcacc cggatatgga aattcgagga cgggttgagc aacgtgttgg ttatacaatt
   4981 gaacaaatta atcatatgcg tgatgtgttt ggtacgcgat tgcgacgtgc tgaagacgta
   5041 tttccaccgg tgatcggggt tgctgcccat aaaggtggcg tttacaaaac ctcagtttct
   5101 gttcatcttg ctcaggatct ggctctgaag gggctacgtg ttttgctcgt ggaaggtaac
   5161 gacccccagg gaacagcctc aatgtatcac ggatgggtac cagatcttca tattcatgca
   5221 gaagacactc tcctgccttt ctatcttggg gaaaaggacg atgtcactta tgcaataaag
   5281 cccacttgct ggccggggct tgacattatt ccttcctgtc tggctctgca ccgtattgaa
   5341 actgagttaa tgggcaaatt tgatgaaggt aaactgccca ccgatccaca cctgatgctc
   5401 cgactggcca ttgaaactgt tgctcatgac tatgatgtca tagttattga cagcgcgcct
   5461 aacctgggta tcggcacgat taatgtcgta tgtgctgctg atgtgctgat tgttcccacg
   5521 cctgctgagt tgtttgacta cacctccgca ctgcagtttt tcgatatgct tcgtgatctg
   5581 ctcaagaacg ttgatcttaa agggttcgag cctgatgtac gtattttgct taccaaatac
   5641 agcaatagca atggctctca gtccccgtgg atggaggagc aaattcggga tgcctgggga
   5701 agcatggttc taaaaaatgt tgtacgtgaa acggatgaag ttggtaaagg tcagatccgg
   5761 atgagaactg tttttgaaca ggccattgat caacgctctt caactggtgc ctggagaaat
   5821 gctctttcta tttgggaacc tgtctgcaat gaaattttcg atcgtctgat taaaccacgc
   5881 tgggagatta gataatgaag cgtgcgcctg ttattccaaa acatacgctc aatactcaac
   5941 cggttgaaga tacttcgtta tcgacaccag ctgccccgat ggtggattcg ttaattgcgc
   6001 gcgtaggagt aatggctcgc ggtaatgcca ttactttgcc tgtatgtggt cgggatgtga
   6061 agtttactct tgaagtgctc cggggtgata gtgttgagaa gacctctcgg gtatggtcag
   6121 gtaatgaacg tgaccaggag ctgcttactg aggacgcact ggatgatctc atcccttctt
   6181 ttctactgac tggtcaacag acaccggcgt tcggtcgaag agtatctggt gtcatagaaa
   6241 ttgccgatgg gagtcgccgt cgtaaagctg ctgcacttac cgaaagtgat tatcgtgttc
   6301 tggttggcga gctggatgat gagcagatgg ctgcattatc cagattgggt aacgattatc
   6361 gcccaacaag tgcttatgaa cgtggtcagc gttatgcaag ccgattgcag aatgaatttg
   6421 ctggaaatat ttctgcgctg gctgatgcgg aaaatatttc acgtaagatt attacccgct
   6481 gtatcaacac cgccaaattg cctaaatcag ttgttgctct tttttctcac cccggtgaac
   6541 tatctgcccg gtcaggtgat gcacttcaaa aagcctttac agataaagag gaattactta
   6601 agcagcaggc atctaacctt catgagcaga aaaaagctgg ggtgatattt gaagctgaag
   6661 aagttatcac tcttttaact tctgtgctta aaacgtcatc tgcatcaaga actagtttaa
   6721 gctcacgaca tcagtttgct cctggagcga cagtattgta taagggcgat aaaatggtgc
   6781 ttaacctgga caggtctcgt gttccaactg agtgtataga gaaaattgag gccattctta
   6841 aggaacttga aaagccagca ccctgatgcg accacgtttt agtctacgtt tatctgtctt
   6901 tacttaatgt cctttgttac aggccagaaa gcataactgg cctgaatatt ctctctgggc
   6961 ccactgttcc acttgtatcg tcggtctgat aatcagactg ggaccacggt cccactcgta
   7021 tcgtcggtct gattattagt ctgggaccac ggtcccactc gtatcgtcgg tctgattatt
   7081 agtctgggac cacggtccca ctcgtatcgt cggtctgata atcagactgg gaccacggtc
   7141 ccactcgtat cgtcggtctg attattagtc tgggaccatg gtcccactcg tatcgtcggt
   7201 ctgattatta gtctgggacc acggtcccac tcgtatcgtc ggtctgatta ttagtctgga
   7261 accacggtcc cactcgtatc gtcggtctga ttattagtct gggaccacgg tcccactcgt
   7321 atcgtcggtc tgattattag tctgggacca cgatcccact cgtgttgtcg gtctgattat
   7381 cggtctggga ccacggtccc acttgtattg tcgatcagac tatcagcgtg agactacgat
   7441 tccatcaatg cctgtcaagg gcaagtattg acatgtcgtc gtaacctgta gaacggagta
   7501 acctcggtgt gcggttgtat gcctgctgtg gattgctgct gtgtcctgct tatccacaac
   7561 attttgcgca cggttatgtg gacaaaatac ctggttaccc aggccgtgcc ggcacgttaa
   7621 ccgggctgca tccgatgcaa gtgtgtcgct gtcgacgagc tcgcgagctc ggacatgagg
   7681 ttgccccgta ttcagtgtcg ctgatttgta ttgtctgaag ttgtttttac gttaagttga
   7741 tgcagatcaa ttaatacgat acctgcgtca taattgatta tttgacgtgg tttgatggcc
   7801 tccacgcacg ttgtgatatg tagatgataa tcattatcac tttacgggtc ctttccggtg
   7861 atccgacagg ttacggggcg gcgacctcgc gggttttcgc tatttatgaa aattttccgg
   7921 tttaaggcgt ttccgttctt cttcgtcata acttaatgtt tttatttaaa ataccctctg
   7981 aaaagaaagg aaacgacagg tgctgaaagc gagctttttg gcctctgtcg tttcctttct
   8041 ctgtttttgt ccgtggaatg aacaatggaa gtccgagctc atcgctaata acttcgtata
   8101 gcatacatta tacgaagtta tattcgat