pBiEx-3

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pBiEx-3, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Expression

Origin of Replication

pUC

Copy #

High

Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Novagen

Features

hr5 enhancer
IE1 promoter
T7 promoter
Multiple cloning sites
S•Tag
His•Tag
lacI coding sequence

Accession Number


</protect>

Notes

In insect cells, transcription is driven by the AcNPV-derived hr5 enhancer and IE1 immediate early promoter.

History

The pBiEx™ vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in both bacteria and in transiently transfected Spodoptera-derived insect cells.

Sources

Novagen

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

    1 cgcgtaaaac acaatcaagt atgagtcata agctgatgtc atgttttgca cacggctcat 
   61 aaccgaactg gctttacgag tagaattcta cttgtaacgc acgatcagtg gatgatgtca 
   121 tttgtttttc aaatcgagat gatgtcatgt tttgcacacg gctcataaac tcgctttacg 
   181 agtagaattc tacgtgtaac gcacgatcga ttgatgagtc atttgttttg caatatgata 
   241 tcatacaata tgactcattt gtttttcaaa accgaacttg atttacgggt agaattctac 
   301 ttgtaaagca caatcaaaaa gatgatgtca tttgtttttc aaaactgaac tcgctttacg 
   361 agtagaattc tacgtgtaaa acacaatcaa gaaatgatgt catttgttat aaaaataaaa 
   421 gctgatgtca tgttttgcac atggctcata actaaactcg ctttacgggt agaattctac 
   481 gcgcgtcgat gtctttgtga tgcgcgcgac atttttgtag gttattgata aaatgaacgg 
   541 atacgttgcc cgacattatc attaaatcct tggcgtagaa tttgtcgggt ccattgtccg 
   601 tgtgcgctag catgcccgta acggacctcg tacttttggc ttcaaaggtt ttgcgcacag 
   661 acaaaatgtg ccacacttgc agctctgcat gtgtgcgcgt taccacaaat cccaacggcg 
   721 cagtgtactt gttgtatgca aataaatctc gataaaggcg cggcgcgcga atgcagctga 
   781 tcacgtacgc tcctcgtgtt ccgttcaagg acggtgttat cgacctcaga ttaatgttta 
   841 tcggccgact gttttcgtat ccgctcacca aacgcgtttt tgcattaaca ttgtatgtcg 
   901 gcggatgttc tatatctaat ttgaataaat aaacgataac cgcgttggtt ttagagggca 
   961 taataaaaga aatattgtta tcgtgttcgc cattagggca gtataaattg acgttcatgt 
  1021 tggatattgt ttcagttgca agttgacact ggcggcgaca agatcgtgaa caaccaagtg 
  1081 accgcggaaa ttaatacgac tcactatagg ggaattgtga gcggataaca attcccctct 
  1141 agaaataatt ttgtttaact ttaagaagga gatataccat ggcatcgtta acacgtcaag 
  1201 agctcgcgga tcccaattgg cagatctcgg cgcgcctgca ggtcgacggt accggttcga 
  1261 agcttgcggc cgcatcttct ggtaaagaaa ccgctgctgc gaaatttgaa cgccagcaca 
  1321 tggactcgcc accgccttct ggcctcgagc accaccatca ccatcaccat cactaagtga 
  1381 ttaacctcag ccgaaaggaa gctgagttgg ctgctgccac cgctgagcaa taactagcat 
  1441 aaccccttgg ggcctctaaa cgggtcttga ggggtttttt gctgaaagga ggaactatcc 
  1501 tcaggttata catatatttt gaatttaatt aattatacat atattttata ttatttttgt 
  1561 cttttattat cgaggggccg ttgttggtgt ggggttttgc atagaaataa caatgggagt 
  1621 tggcgacgtt gctgcgccaa caccacctcc cttccctcct ttcatcatgt atctgtagat 
  1681 aaaataaaat attaaaccta aaaacaagac cgcgcctatc aacaaaatga taggcattaa 
  1741 cttgccgctg acgctgtcac taacgttgga cgatttgccg actaaacctt catcgcccag 
  1801 taaccaatct agacgtcacg atagtcatgc cccgcgccca ccggaaggag ctgactgggt 
  1861 tgaaggctct caagggcatc ggtcgagatc ccggtgccta atgagtgagc taacttacat 
  1921 taattgcgtt gcgctcactg cccgctttcc agtcgggaaa cctgtcgtgc cagctgcatt 
  1981 aatgaatcgg ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgccag ggtggttttt 
  2041 cttttcacca gtgagacggg caacagctga ttgcccttca ccgcctggcc ctgagagagt 
  2101 tgcagcaagc ggtccacgct ggtttgcccc agcaggcgaa aatcctgttt gatggtggtt 
  2161 aacggcggga tataacatga gctgtcttcg gtatcgtcgt atcccactac cgagatatcc 
  2221 gcaccaacgc gcagcccgga ctcggtaatg gcgcgcattg cgcccagcgc catctgatcg 
  2281 ttggcaacca gcatcgcagt gggaacgatg ccctcattca gcatttgcat ggtttgttga 
  2341 aaaccggaca tggcactcca gtcgccttcc cgttccgcta tcggctgaat ttgattgcga 
  2401 gtgagatatt tatgccagcc agccagacgc agacgcgccg agacagaact taatgggccc 
  2461 gctaacagcg cgatttgctg gtgacccaat gcgaccagat gctccacgcc cagtcgcgta 
  2521 ccgtcttcat gggagaaaat aatactgttg atgggtgtct ggtcagagac atcaagaaat 
  2581 aacgccggaa cattagtgca ggcagcttcc acagcaatgg catcctggtc atccagcgga 
  2641 tagttaatga tcagcccact gacgcgttgc gcgagaagat tgtgcaccgc cgctttacag 
  2701 gcttcgacgc cgcttcgttc taccatcgac accaccacgc tggcacccag ttgatcggcg 
  2761 cgagatttaa tcgccgcgac aatttgcgac ggcgcgtgca gggccagact ggaggtggca 
  2821 acgccaatca gcaacgactg tttgcccgcc agttgttgtg ccacgcggtt gggaatgtaa 
  2881 ttcagctccg ccatcgccgc ttccactttt tcccgcgttt tcgcagaaac gtggctggcc 
  2941 tggttcacca cgcgggaaac ggtctgataa gagacaccgg catactctgc gacatcgtat 
  3001 aacgttactg gtttcacatt caccaccctg aattgactct cttccgggcg ctatcatgcc 
  3061 ataccgcgaa aggttttgcg ccattcgatg gtgtccggga tctcgacgct ctcccttatg 
  3121 cgactcctgc attaggaagc agcccagtag taggttgagg ccgttgagca ccgccgccgc 
  3181 aaggaatggt gcatggacgt caggtggcac ttttcgggga aatgtgcgcg gaacccctat 
  3241 ttgtttattt ttctaaatac attcaaatat gtatccgctc atgagacaat aaccctgata 
  3301 aatgcttcaa taatattgaa aaaggaagag tatgagtatt caacatttcc gtgtcgccct 
  3361 tattcccttt tttgcggcat tttgccttcc tgtttttgct cacccagaaa cgctggtgaa 
  3421 agtaaaagat gctgaagatc agttgggtgc acgagtgggt tacatcgaac tggatctcaa 
  3481 cagcggtaag atccttgaga gttttcgccc cgaagaacgt tttccaatga tgagcacttt 
  3541 taaagttctg ctatgtggcg cggtattatc ccgtattgac gccgggcaag agcaactcgg 
  3601 tcgccgcata cactattctc agaatgactt ggttgagtac tcaccagtca cagaaaagca 
  3661 tcttacggat ggcatgacag taagagaatt atgcagtgct gccataacca tgagtgataa 
  3721 cactgcggcc aacttacttc tgacaacgat cggaggaccg aaggagctaa ccgctttttt 
  3781 gcacaacatg ggggatcatg taactcgcct tgatcgttgg gaaccggagc tgaatgaagc 
  3841 cataccaaac gacgagcgtg acaccacgat gcctgtagca atggcaacaa cgttgcgcaa 
  3901 actattaact ggcgaactac ttactctagc ttcccggcaa caattaatag actggatgga 
  3961 ggcggataaa gttgcaggac cacttctgcg ctcggccctt ccggctggct ggtttattgc 
  4021 tgataaatct ggagccggtg agcgtgggtc tcgcggtatc attgcagcac tggggccaga 
  4081 tggtaagccc tcccgtatcg tagttatcta cacgacgggg agtcaggcaa ctatggatga 
  4141 acgaaataga cagatcgctg agataggtgc ctcactgatt aagcattggt aactgtcaga 
  4201 ccaagtttac tcatatatac tttagattga tttaaaactt catttttaat ttaaaaggat 
  4261 ctaggtgaag atcctttttg ataatctcat gaccaaaatc ccttaacgtg agttttcgtt 
  4321 ccactgagcg tcagaccccg tagaaaagat caaaggatct tcttgagatc ctttttttct 
  4381 gcgcgtaatc tgctgcttgc aaacaaaaaa accaccgcta ccagcggtgg tttgtttgcc 
  4441 ggatcaagag ctaccaactc tttttccgaa ggtaactggc ttcagcagag cgcagatacc 
  4501 aaatactgtc cttctagtgt agccgtagtt aggccaccac ttcaagaact ctgtagcacc 
  4561 gcctacatac ctcgctctgc taatcctgtt accagtggct gctgccagtg gcgataagtc 
  4621 gtgtcttacc gggttggact caagacgata gttaccggat aaggcgcagc ggtcgggctg 
  4681 aacggggggt tcgtgcacac agcccagctt ggagcgaacg acctacaccg aactgagata 
  4741 cctacagcgt gagctatgag aaagcgccac gcttcccgaa gggagaaagg cggacaggta 
  4801 tccggtaagc ggcagggtcg gaacaggaga gcgcacgagg gagcttccag ggggaaacgc 
  4861 ctggtatctt tatagtcctg tcgggtttcg ccacctctga cttgagcgtc gatttttgtg 
  4921 atgctcgtca ggggggcgga gcctatggaa aaacgccagc aacgcggcct ttttacggtt 
  4981 cctggccttt tgctggcctt ttgctcacat gttctttcct gcgttatccc ctgattctgt 
  5041 ggataaccgt attaccgcct ttgagtgagc tgataccgct cgccgcagcc gaacgaccga 
  5101 gcgcagcgag tcagtgagcg aggaagcgga agagcgccca atacgcaaac cgcctctccc 
  5161 cgcgcgttgg ccgattcatt aatgcagctg gcacgacagg tttcccgact ggaaagcggg 
  5221 cagtgagcgc aacgcaatta atgtgagtta gctcactcat taggcacccc aggctttaca 
  5281 ctttatgctt ccggctcgta tgttgtgtgg aattgtgagc ggataacaat ttcacacagg 
  5341 aaacagctat gaccatgatt acgaattccc ggg