pBiEx-1

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pBiEx-1, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Expression

Origin of Replication

pUC

Copy #

High

Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Novagen

Features

hr5 enhancer
IE1 promoter
T7 promoter
His•Tag
S•Tag
Multiple cloning sites
HSV•Tag
lacI coding sequence

Accession Number


</protect>

Notes

The vectors feature the same hr5 enhancer and the ie1 (immediate early) promoter to direct expression in insect cells as the pIEx™ Vectors, and also allow for expression in E. coli by the tightly controlled T7lac promoter.

History

The pBiEx™ vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in both bacteria and in transiently transfected Spodoptera-derived insect cells.

Sources

Novagen

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

    1 cgcgtaaaac acaatcaagt atgagtcata agctgatgtc atgttttgca cacggctcat 
   61 aaccgaactg gctttacgag tagaattcta cttgtaacgc acgatcagtg gatgatgtca 
   121 tttgtttttc aaatcgagat gatgtcatgt tttgcacacg gctcataaac tcgctttacg 
   181 agtagaattc tacgtgtaac gcacgatcga ttgatgagtc atttgttttg caatatgata 
   241 tcatacaata tgactcattt gtttttcaaa accgaacttg atttacgggt agaattctac 
   301 ttgtaaagca caatcaaaaa gatgatgtca tttgtttttc aaaactgaac tcgctttacg 
   361 agtagaattc tacgtgtaaa acacaatcaa gaaatgatgt catttgttat aaaaataaaa 
   421 gctgatgtca tgttttgcac atggctcata actaaactcg ctttacgggt agaattctac 
   481 gcgcgtcgat gtctttgtga tgcgcgcgac atttttgtag gttattgata aaatgaacgg 
   541 atacgttgcc cgacattatc attaaatcct tggcgtagaa tttgtcgggt ccattgtccg 
   601 tgtgcgctag catgcccgta acggacctcg tacttttggc ttcaaaggtt ttgcgcacag 
   661 acaaaatgtg ccacacttgc agctctgcat gtgtgcgcgt taccacaaat cccaacggcg 
   721 cagtgtactt gttgtatgca aataaatctc gataaaggcg cggcgcgcga atgcagctga 
   781 tcacgtacgc tcctcgtgtt ccgttcaagg acggtgttat cgacctcaga ttaatgttta 
   841 tcggccgact gttttcgtat ccgctcacca aacgcgtttt tgcattaaca ttgtatgtcg 
   901 gcggatgttc tatatctaat ttgaataaat aaacgataac cgcgttggtt ttagagggca 
   961 taataaaaga aatattgtta tcgtgttcgc cattagggca gtataaattg acgttcatgt 
  1021 tggatattgt ttcagttgca agttgacact ggcggcgaca agatcgtgaa caaccaagtg 
  1081 accgcggaaa ttaatacgac tcactatagg ggaattgtga gcggataaca attcccctct 
  1141 agaaataatt ttgtttaact ttaagaagga gatataccat ggcacaccat caccaccatc 
  1201 actcttctgg taaagaaacc gctgctgcga aatttgaacg ccagcacatg gactcgccac 
  1261 cgccttctgg tctggtcccc cggggcagcg caggttctgg tacgattgat gacgacgaca 
  1321 agatctctgg cccgggctcg gatcccaatt gggagctcgt gtacacggcg cgcctgcagg 
  1381 tcgacggtac cggttcgaag cttgcggccg cacagctgta tacacgtgca agccagccag 
  1441 aactcgcccc ggaagacccc gaggatctcg agcactaagt gattaacctc agccgaaagg 
  1501 aagctgagtt ggctgctgcc accgctgagc aataactagc ataacccctt ggggcctcta 
  1561 aacgggtctt gaggggtttt ttgctgaaag gaggaactat cctcaggtta tacatatatt 
  1621 ttgaatttaa ttaattatac atatatttta tattattttt gtcttttatt atcgaggggc 
  1681 cgttgttggt gtggggtttt gcatagaaat aacaatggga gttggcgacg ttgctgcgcc 
  1741 aacaccacct cccttccctc ctttcatcat gtatctgtag ataaaataaa atattaaacc 
  1801 taaaaacaag accgcgccta tcaacaaaat gataggcatt aacttgccgc tgacgctgtc 
  1861 actaacgttg gacgatttgc cgactaaacc ttcatcgccc agtaaccaat ctagacgtca 
  1921 cgatagtcat gccccgcgcc caccggaagg agctgactgg gttgaaggct ctcaagggca 
  1981 tcggtcgaga tcccggtgcc taatgagtga gctaacttac attaattgcg ttgcgctcac 
  2041 tgcccgcttt ccagtcggga aacctgtcgt gccagctgca ttaatgaatc ggccaacgcg 
  2101 cggggagagg cggtttgcgt attgggcgcc agggtggttt ttcttttcac cagtgagacg 
  2161 ggcaacagct gattgccctt caccgcctgg ccctgagaga gttgcagcaa gcggtccacg 
  2221 ctggtttgcc ccagcaggcg aaaatcctgt ttgatggtgg ttaacggcgg gatataacat 
  2281 gagctgtctt cggtatcgtc gtatcccact accgagatat ccgcaccaac gcgcagcccg 
  2341 gactcggtaa tggcgcgcat tgcgcccagc gccatctgat cgttggcaac cagcatcgca 
  2401 gtgggaacga tgccctcatt cagcatttgc atggtttgtt gaaaaccgga catggcactc 
  2461 cagtcgcctt cccgttccgc tatcggctga atttgattgc gagtgagata tttatgccag 
  2521 ccagccagac gcagacgcgc cgagacagaa cttaatgggc ccgctaacag cgcgatttgc 
  2581 tggtgaccca atgcgaccag atgctccacg cccagtcgcg taccgtcttc atgggagaaa 
  2641 ataatactgt tgatgggtgt ctggtcagag acatcaagaa ataacgccgg aacattagtg 
  2701 caggcagctt ccacagcaat ggcatcctgg tcatccagcg gatagttaat gatcagccca 
  2761 ctgacgcgtt gcgcgagaag attgtgcacc gccgctttac aggcttcgac gccgcttcgt 
  2821 tctaccatcg acaccaccac gctggcaccc agttgatcgg cgcgagattt aatcgccgcg 
  2881 acaatttgcg acggcgcgtg cagggccaga ctggaggtgg caacgccaat cagcaacgac 
  2941 tgtttgcccg ccagttgttg tgccacgcgg ttgggaatgt aattcagctc cgccatcgcc 
  3001 gcttccactt tttcccgcgt tttcgcagaa acgtggctgg cctggttcac cacgcgggaa 
  3061 acggtctgat aagagacacc ggcatactct gcgacatcgt ataacgttac tggtttcaca 
  3121 ttcaccaccc tgaattgact ctcttccggg cgctatcatg ccataccgcg aaaggttttg 
  3181 cgccattcga tggtgtccgg gatctcgacg ctctccctta tgcgactcct gcattaggaa 
  3241 gcagcccagt agtaggttga ggccgttgag caccgccgcc gcaaggaatg gtgcatggac 
  3301 gtcaggtggc acttttcggg gaaatgtgcg cggaacccct atttgtttat ttttctaaat 
  3361 acattcaaat atgtatccgc tcatgagaca ataaccctga taaatgcttc aataatattg 
  3421 aaaaaggaag agtatgagta ttcaacattt ccgtgtcgcc cttattccct tttttgcggc 
  3481 attttgcctt cctgtttttg ctcacccaga aacgctggtg aaagtaaaag atgctgaaga 
  3541 tcagttgggt gcacgagtgg gttacatcga actggatctc aacagcggta agatccttga 
  3601 gagttttcgc cccgaagaac gttttccaat gatgagcact tttaaagttc tgctatgtgg 
  3661 cgcggtatta tcccgtattg acgccgggca agagcaactc ggtcgccgca tacactattc 
  3721 tcagaatgac ttggttgagt actcaccagt cacagaaaag catcttacgg atggcatgac 
  3781 agtaagagaa ttatgcagtg ctgccataac catgagtgat aacactgcgg ccaacttact 
  3841 tctgacaacg atcggaggac cgaaggagct aaccgctttt ttgcacaaca tgggggatca 
  3901 tgtaactcgc cttgatcgtt gggaaccgga gctgaatgaa gccataccaa acgacgagcg 
  3961 tgacaccacg atgcctgtag caatggcaac aacgttgcgc aaactattaa ctggcgaact 
  4021 acttactcta gcttcccggc aacaattaat agactggatg gaggcggata aagttgcagg 
  4081 accacttctg cgctcggccc ttccggctgg ctggtttatt gctgataaat ctggagccgg 
  4141 tgagcgtggg tctcgcggta tcattgcagc actggggcca gatggtaagc cctcccgtat 
  4201 cgtagttatc tacacgacgg ggagtcaggc aactatggat gaacgaaata gacagatcgc 
  4261 tgagataggt gcctcactga ttaagcattg gtaactgtca gaccaagttt actcatatat 
  4321 actttagatt gatttaaaac ttcattttta atttaaaagg atctaggtga agatcctttt 
  4381 tgataatctc atgaccaaaa tcccttaacg tgagttttcg ttccactgag cgtcagaccc 
  4441 cgtagaaaag atcaaaggat cttcttgaga tccttttttt ctgcgcgtaa tctgctgctt 
  4501 gcaaacaaaa aaaccaccgc taccagcggt ggtttgtttg ccggatcaag agctaccaac 
  4561 tctttttccg aaggtaactg gcttcagcag agcgcagata ccaaatactg tccttctagt 
  4621 gtagccgtag ttaggccacc acttcaagaa ctctgtagca ccgcctacat acctcgctct 
  4681 gctaatcctg ttaccagtgg ctgctgccag tggcgataag tcgtgtctta ccgggttgga 
  4741 ctcaagacga tagttaccgg ataaggcgca gcggtcgggc tgaacggggg gttcgtgcac 
  4801 acagcccagc ttggagcgaa cgacctacac cgaactgaga tacctacagc gtgagctatg 
  4861 agaaagcgcc acgcttcccg aagggagaaa ggcggacagg tatccggtaa gcggcagggt 
  4921 cggaacagga gagcgcacga gggagcttcc agggggaaac gcctggtatc tttatagtcc 
  4981 tgtcgggttt cgccacctct gacttgagcg tcgatttttg tgatgctcgt caggggggcg 
  5041 gagcctatgg aaaaacgcca gcaacgcggc ctttttacgg ttcctggcct tttgctggcc 
  5101 ttttgctcac atgttctttc ctgcgttatc ccctgattct gtggataacc gtattaccgc 
  5161 ctttgagtga gctgataccg ctcgccgcag ccgaacgacc gagcgcagcg agtcagtgag 
  5221 cgaggaagcg gaagagcgcc caatacgcaa accgcctctc cccgcgcgtt ggccgattca 
  5281 ttaatgcagc tggcacgaca ggtttcccga ctggaaagcg ggcagtgagc gcaacgcaat 
  5341 taatgtgagt tagctcactc attaggcacc ccaggcttta cactttatgc ttccggctcg 
  5401 tatgttgtgt ggaattgtga gcggataaca atttcacaca ggaaacagct atgaccatga 
  5461 ttacgaattc ccggg