pBAD33

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pBAD33 Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning Expression Vector

Origin of Replication

pACYC184/p15A

Copy #
Markers

CamR

Link to Sequence

LabLife

Features

araC

Accession Number


</protect>

Notes

History

Construction described in Guzman et al. (1995)[1].

Sources

ATCC

You can help EcoliWiki by writing about the available sources of this plasmid.

References

See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.

 1. Guzman, LM et al. (1995) Tight regulation, modulation, and high-level expression by vectors containing the arabinose PBAD promoter. J. Bacteriol. 177 4121-30 PubMed

Sequence

You can help EcoliWiki by providing database accessions or, if none are available, the sequence of this plasmid.

  1 atcgatgcat aatgtgcctg tcaaatggac gaagcaggga ttctgcaaac cctatgctac 
  61 tccgtcaagc cgtcaattgt ctgattcgtt accaattatg acaacttgac ggctacatca 
 121 ttcacttttt cttcacaacc ggcacggaac tcgctcgggc tggccccggt gcatttttta 
 181 aatacccgcg agaaatagag ttgatcgtca aaaccaacat tgcgaccgac ggtggcgata 
 241 ggcatccggg tggtgctcaa aagcagcttc gcctggctga tacgttggtc ctcgcgccag 
 301 cttaagacgc taatccctaa ctgctggcgg aaaagatgtg acagacgcga cggcgacaag 
 361 caaacatgct gtgcgacgct ggcgatatca aaattgctgt ctgccaggtg atcgctgatg 
 421 tactgacaag cctcgcgtac ccgattatcc atcggtggat ggagcgactc gttaatcgct 
 481 tccatgcgcc gcagtaacaa ttgctcaagc agatttatcg ccagcagctc cgaatagcgc 
 541 ccttcccctt gcccggcgtt aatgatttgc ccaaacaggt cgctgaaatg cggctggtgc 
 601 gcttcatccg ggcgaaagaa ccccgtattg gcaaatattg acggccagtt aagccattca 
 661 tgccagtagg cgcgcggacg aaagtaaacc cactggtgat accattcgcg agcctccgga 
 721 tgacgaccgt agtgatgaat ctctcctggc gggaacagca aaatatcacc cggtcggcaa 
 781 acaaattctc gtccctgatt tttcaccacc ccctgaccgc gaatggtgag attgagaata 
 841 taacctttca ttcccagcgg tcggtcgata aaaaaatcga gataaccgtt ggcctcaatc 
 901 ggcgttaaac ccgccaccag atgggcatta aacgagtatc ccggcagcag gggatcattt 
 961 tgcgcttcag ccatactttt catactcccg ccattcagag aagaaaccaa ttgtccatat 
 1021 tgcatcagac attgccgtca ctgcgtcttt tactggctct tctcgctaac caaaccggta 
 1081 accccgctta ttaaaagcat tctgtaacaa agcgggacca aagccatgac aaaaacgcgt 
 1141 aacaaaagtg tctataatca cggcagaaaa gtccacattg attatttgca cggcgtcaca 
 1201 ctttgctatg ccatagcatt tttatccata agattagcgg atcctacctg acgcttttta 
 1261 tcgcaactct ctactgtttc tccatacccg tttttttggg ctagcgaatt cgagctcggt 
 1321 acccggggat cctctagagt cgacctgcag gcatgcaagc ttggctgttt tggcggatga 
 1381 gagaagattt tcagcctgat acagattaaa tcagaacgca gaagcggtct gataaaacag 
 1441 aatttgcctg gcggcagtag cgcggtggtc ccacctgacc ccatgccgaa ctcagaagtg 
 1501 aaacgccgta gcgccgatgg tagtgtgggg tctccccatg cgagagtagg gaactgccag 
 1561 gcatcaaata aaacgaaagg ctcagtcgaa agactgggcc tttcgtttta tctgttgttt 
 1621 gtcggtgaac gctctcctga gtaggacaaa tccgccggga gcggatttga acgttgcgaa 
 1681 gcaacggccc ggagggtggc gggcaggacg cccgccataa actgccaggc atcaaattaa 
 1741 gcagaaggcc atcctgacgg atggcctttt tgcgtttcta caaactcttt tgtttatttt 
 1801 tctaaataca ttcaaatatg tatccgctca tgagacaata accctgataa atgcttcaat 
 1861 aatattgaaa aaggaagagt atgagtattc aacatttccg tgtcgccctt attccctttt 
 1921 ttgcggcatt ttgccttcct gtttttgctc acccagaaac gctggtgaaa gtaaaagatg 
 1981 ctgaagatca gttggggcaa actattaact ggcgaactac ttactctagc ttcccggcaa 
 2041 caattaatag actggatgga ggcggataaa gttgcaggac cacttctgcg ctcggccctt 
 2101 ccggctggct ggtttattgc tgataaatct ggagccggtg agcgtgggtc tcgcggtatc 
 2161 attgcagcac tggggccaga tggtaagccc tcccgtatcg tagttatcta cacgacgggg 
 2221 agtcaggcaa ctatggatga acgaaataga cagatcgctg agataggtgc ctcactgatt 
 2281 aagcattggt aactgtcaga ccaagtttac tcatatatac tttagattga tttacgcgcc 
 2341 ctgtagcggc gcattaagcg cggcgggtgt ggtggttacg cgcagcgtga ccgctacact 
 2401 tgccagcgcc ctagcgcccg ctcctttcgc tttcttccct tcctttctcg ccacgttcgc 
 2461 cggctttccc cgtcaagctc taaatcgggg gctcccttta gggttccgat ttagtgcttt 
 2521 acggcacctc gaccccaaaa aacttgattt gggtgatggt tcacgtagtg ggccatcgcc 
 2581 ctgatagacg gtttttcgcc ctttgacgtt ggagtccacg ttctttaata gtggactctt 
 2641 gttccaaact tgaacaacac tcaaccctat ctcgggctat tcttttgatt tataagggat 
 2701 tttgccgatt tcggcctatt ggttaaaaaa tgagctgatt taacaaaaat ttaacgcgaa 
 2761 ttttaacaaa atattaacgt ttacaattta aaaggatcta ggtgaagatc ctttttgata 
 2821 atctcatgac caaaatccct taacgtgagt tttcgttcca ctgagcgtca gaccccgtag 
 2881 aaaagatcaa aggatcttct tgagatcctt tttttctgcg cgtaatctgc tgcttgcaaa 
 2941 caaaaaaacc accgctacca gcggtggttt gtttgccgga tcaagagcta ccaactcttt 
 3001 ttccgaaggt aactggcttc agcagagcgc agataccaaa tactgtcctt ctagtgtagc 
 3061 cgtagttagg ccaccacttc aagaactctg tagcaccgcc tacatacctc gctctgctaa 
 3121 tcctgttacc agtcaggcat ttgagaagca cacggtcaca ctgcttccgg tagtcaataa 
 3181 accggtaaac cagcaataga cataagcggc tatttaacga ccctgccctg aaccgacgac 
 3241 cgggtcgaat ttgctttcga atttctgcca ttcatccgct tattatcact tattcaggcg 
 3301 tagcaccagg cgtttaaggg caccaataac tgccttaaaa aaattacgcc ccgccctgcc 
 3361 actcatcgca gtactgttgt aattcattaa gcattctgcc gacatggaag ccatcacaga 
 3421 cggcatgatg aacctgaatc gccagcggca tcagcacctt gtcgccttgc gtataatatt 
 3481 tgcccatggt gaaaacgggg gcgaagaagt tgtccatatt ggccacgttt aaatcaaaac 
 3541 tggtgaaact cacccaggga ttggctgaga cgaaaaacat attctcaata aaccctttag 
 3601 ggaaataggc caggttttca ccgtaacacg ccacatcttg cgaatatatg tgtagaaact 
 3661 gccggaaatc gtcgtggtat tcactccaga gcgatgaaaa cgtttcagtt tgctcatgga 
 3721 aaacggtgta acaagggtga acactatccc atatcaccag ctcaccgtct ttcattgcca 
 3781 tacggaattc cggatgagca ttcatcaggc gggcaagaat gtgaataaag gccggataaa 
 3841 acttgtgctt atttttcttt acggtcttta aaaaggccgt aatatccagc tgaacggtct 
 3901 ggttataggt acattgagca actgactgaa atgcctcaaa atgttcttta cgatgccatt 
 3961 gggatatatc aacggtggta tatccagtga tttttttctc cattttagct tccttagctc 
 4021 ctgaaaatct cgataactca aaaaatacgc ccggtagtga tcttatttca ttatggtgaa 
 4081 agttggaacc tcttacgtgc cgatcaacgt ctcattttcg ccaaaagttg gcccagggct 
 4141 tcccggtatc aacagggaca ccaggattta tttattctgc gaagtgatct tccgtcacag 
 4201 gtatttattc ggcgcaaagt gcgtcgggtg atgctgccaa cttactgatt tagtgtatga 
 4261 tggtgttttt gaggtgctcc agtggcttct gtttctatca gctgtccctc ctgttcagct 
 4321 actgacgggg tggtgcgtaa cggcaaaagc accgccggac atcagcgcta gcggagtgta 
 4381 tactggctta ctatgttggc actgatgagg gtgtcagtga agtgcttcat gtggcaggag 
 4441 aaaaaaggct gcaccggtgc gtcagcagaa tatgtgatac aggatatatt ccgcttcctc 
 4501 gctcactgac tcgctacgct cggtcgttcg actgcggcga gcggaaatgg cttacgaacg 
 4561 gggcggagat ttcctggaag atgccaggaa gatacttaac agggaagtga gagggccgcg 
 4621 gcaaagccgt ttttccatag gctccgcccc cctgacaagc atcacgaaat ctgacgctca 
 4681 aatcagtggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggcggc 
 4741 tccctcgtgc gctctcctgt tcctgccttt cggtttaccg gtgtcattcc gctgttatgg 
 4801 ccgcgtttgt ctcattccac gcctgacact cagttccggg taggcagttc gctccaagct 
 4861 ggactgtatg cacgaacccc ccgttcagtc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg 
 4921 tcttgagtcc aacccggaaa gacatgcaaa agcaccactg gcagcagcca ctggtaattg 
 4981 atttagagga gttagtcttg aagtcatgcg ccggttaagg ctaaactgaa aggacaagtt 
 5041 ttggtgactg cgctcctcca agccagttac ctcggttcaa agagttggta gctcagagaa 
 5101 ccttcgaaaa accgccctgc aaggcggttt tttcgttttc agagcaagag attacgcgca 
 5161 gaccaaaacg atctcaagaa gatcatctta ttaatcagat aaaatatttg ctcatgagcc 
 5221 cgaagtggcg agcccgatct tccccatcgg tgatgtcggc gatataggcg ccagcaaccg 
 5281 cacctgtggc gccggtgatg ccggccacga tgcgtccggc gtagaggatc tgctcatgtt 
 5341 tgacagctta tc