pBAD28

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pBAD28 Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning Expression Vector

Origin of Replication

pACYC184/p15A

Copy #
Markers
 • AmpR
 • CamR
Link to Sequence

LabLife

Features

araC

Accession Number


</protect>

Notes

History

Construction described in Guzman et al. (1995)[1].

Sources

You can help EcoliWiki by writing about the available sources of this plasmid.

ATCC

References

See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.

 1. Guzman, LM et al. (1995) Tight regulation, modulation, and high-level expression by vectors containing the arabinose PBAD promoter. J. Bacteriol. 177 4121-30 PubMed

Sequence

You can help EcoliWiki by providing database accessions or, if none are available, the sequence of this plasmid.

  1 ATCGATGCAT AATGTGCCTG TCAAATGGAC GAAGCAGGGA TTCTGCAAAC CCTATGCTAC 
  61 TCCGTCAAGC CGTCAATTGT CTGATTCGTT ACCAATTATG ACAACTTGAC GGCTACATCA 
 121 TTCACTTTTT CTTCACAACC GGCACGGAAC TCGCTCGGGC TGGCCCCGGT GCATTTTTTA 
 181 AATACCCGCG AGAAATAGAG TTGATCGTCA AAACCAACAT TGCGACCGAC GGTGGCGATA 
 241 GGCATCCGGG TGGTGCTCAA AAGCAGCTTC GCCTGGCTGA TACGTTGGTC CTCGCGCCAG 
 301 CTTAAGACGC TAATCCCTAA CTGCTGGCGG AAAAGATGTG ACAGACGCGA CGGCGACAAG 
 361 CAAACATGCT GTGCGACGCT GGCGATATCA AAATTGCTGT CTGCCAGGTG ATCGCTGATG 
 421 TACTGACAAG CCTCGCGTAC CCGATTATCC ATCGGTGGAT GGAGCGACTC GTTAATCGCT 
 481 TCCATGCGCC GCAGTAACAA TTGCTCAAGC AGATTTATCG CCAGCAGCTC CGAATAGCGC 
 541 CCTTCCCCTT GCCCGGCGTT AATGATTTGC CCAAACAGGT CGCTGAAATG CGGCTGGTGC 
 601 GCTTCATCCG GGCGAAAGAA CCCCGTATTG GCAAATATTG ACGGCCAGTT AAGCCATTCA 
 661 TGCCAGTAGG CGCGCGGACG AAAGTAAACC CACTGGTGAT ACCATTCGCG AGCCTCCGGA 
 721 TGACGACCGT AGTGATGAAT CTCTCCTGGC GGGAACAGCA AAATATCACC CGGTCGGCAA 
 781 ACAAATTCTC GTCCCTGATT TTTCACCACC CCCTGACCGC GAATGGTGAG ATTGAGAATA 
 841 TAACCTTTCA TTCCCAGCGG TCGGTCGATA AAAAAATCGA GATAACCGTT GGCCTCAATC 
 901 GGCGTTAAAC CCGCCACCAG ATGGGCATTA AACGAGTATC CCGGCAGCAG GGGATCATTT 
 961 TGCGCTTCAG CCATACTTTT CATACTCCCG CCATTCAGAG AAGAAACCAA TTGTCCATAT 
 1021 TGCATCAGAC ATTGCCGTCA CTGCGTCTTT TACTGGCTCT TCTCGCTAAC CAAACCGGTA 
 1081 ACCCCGCTTA TTAAAAGCAT TCTGTAACAA AGCGGGACCA AAGCCATGAC AAAAACGCGT 
 1141 AACAAAAGTG TCTATAATCA CGGCAGAAAA GTCCACATTG ATTATTTGCA CGGCGTCACA 
 1201 CTTTGCTATG CCATAGCATT TTTATCCATA AGATTAGCGG ATCCTACCTG ACGCTTTTTA 
 1261 TCGCAACTCT CTACTGTTTC TCCATACCCG TTTTTTTGGG CTAGCGAATT CGAGCTCGGT 
 1321 ACCCGGGGAT CCTCTAGAGT CGACCTGCAG GCATGCAAGC TTGGCTGTTT TGGCGGATGA 
 1381 GAGAAGATTT TCAGCCTGAT ACAGATTAAA TCAGAACGCA GAAGCGGTCT GATAAAACAG 
 1441 AATTTGCCTG GCGGCAGTAG CGCGGTGGTC CCACCTGACC CCATGCCGAA CTCAGAAGTG 
 1501 AAACGCCGTA GCGCCGATGG TAGTGTGGGG TCTCCCCATG CGAGAGTAGG GAACTGCCAG 
 1561 GCATCAAATA AAACGAAAGG CTCAGTCGAA AGACTGGGCC TTTCGTTTTA TCTGTTGTTT 
 1621 GTCGGTGAAC GCTCTCCTGA GTAGGACAAA TCCGCCGGGA GCGGATTTGA ACGTTGCGAA 
 1681 GCAACGGCCC GGAGGGTGGC GGGCAGGACG CCCGCCATAA ACTGCCAGGC ATCAAATTAA 
 1741 GCAGAAGGCC ATCCTGACGG ATGGCCTTTT TGCGTTTCTA CAAACTCTTT TGTTTATTTT 
 1801 TCTAAATACA TTCAAATATG TATCCGCTCA TGAGACAATA ACCCTGATAA ATGCTTCAAT 
 1861 AATATTGAAA AAGGAAGAGT ATGAGTATTC AACATTTCCG TGTCGCCCTT ATTCCCTTTT 
 1921 TTGCGGCATT TTGCCTTCCT GTTTTTGCTC ACCCAGAAAC GCTGGTGAAA GTAAAAGATG 
 1981 CTGAAGATCA GTTGGGTGCA CGAGTGGGTT ACATCGAACT GGATCTCAAC AGCGGTAAGA 
 2041 TCCTTGAGAG TTTTCGCCCC GAAGAACGTT TTCCAATGAT GAGCACTTTT AAAGTTCTGC 
 2101 TATGTGGCGC GGTATTATCC CGTGTTGACG CCGGGCAAGA GCAACTCGGT CGCCGCATAC 
 2161 ACTATTCTCA GAATGACTTG GTTGAGTACT CACCAGTCAC AGAAAAGCAT CTTACGGATG 
 2221 GCATGACAGT AAGAGAATTA TGCAGTGCTG CCATAACCAT GAGTGATAAC ACTGCGGCCA 
 2281 ACTTACTTCT GACAACGATC GGAGGACCGA AGGAGCTAAC CGCTTTTTTG CACAACATGG 
 2341 GGGATCATGT AACTCGCCTT GATCGTTGGG AACCGGAGCT GAATGAAGCC ATACCAAACG 
 2401 ACGAGCGTGA CACCACGATG CCTGCAGCAA TGGCAACAAC GTTGCGCAAA CTATTAACTG 
 2461 GCGAACTACT TACTCTAGCT TCCCGGCAAC AATTAATAGA CTGGATGGAG GCGGATAAAG 
 2521 TTGCAGGACC ACTTCTGCGC TCGGCCCTTC CGGCTGGCTG GTTTATTGCT GATAAATCTG 
 2581 GAGCCGGTGA GCGTGGGTCT CGCGGTATCA TTGCAGCACT GGGGCCAGAT GGTAAGCCCT 
 2641 CCCGTATCGT AGTTATCTAC ACGACGGGGA GTCAGGCAAC TATGGATGAA CGAAATAGAC 
 2701 AGATCGCTGA GATAGGTGCC TCACTGATTA AGCATTGGTA ACTGTCAGAC CAAGTTTACT 
 2761 CATATATACT TTAGATTGAT TTACGCGCCC TGTAGCGGCG CATTAAGCGC GGCGGGTGTG 
 2821 GTGGTTACGC GCAGCGTGAC CGCTACACTT GCCAGCGCCC TAGCGCCCGC TCCTTTCGCT 
 2881 TTCTTCCCTT CCTTTCTCGC CACGTTCGCC GGCTTTCCCC GTCAAGCTCT AAATCGGGGG 
 2941 CTCCCTTTAG GGTTCCGATT TAGTGCTTTA CGGCACCTCG ACCCCAAAAA ACTTGATTTG 
 3001 GGTGATGGTT CACGTAGTGG GCCATCGCCC TGATAGACGG TTTTTCGCCC TTTGACGTTG 
 3061 GAGTCCACGT TCTTTAATAG TGGACTCTTG TTCCAAACTT GAACAACACT CAACCCTATC 
 3121 TCGGGCTATT CTTTTGATTT ATAAGGGATT TTGCCGATTT CGGCCTATTG GTTAAAAAAT 
 3181 GAGCTGATTT AACAAAAATT TAACGCGAAT TTTAACAAAA TATTAACGTT TACAATTTAA 
 3241 AAGGATCTAG GTGAAGATCC TTTTTGATAA TCTCATGACC AAAATCCCTT AACGTGAGTT 
 3301 TTCGTTCCAC TGAGCGTCAG ACCCCGTAGA AAAGATCAAA GGATCTTCTT GAGATCCTTT 
 3361 TTTTCTGCGC GTAATCTGCT GCTTGCAAAC AAAAAAACCA CCGCTACCAG CGGTGGTTTG 
 3421 TTTGCCGGAT CAAGAGCTAC CAACTCTTTT TCCGAAGGTA ACTGGCTTCA GCAGAGCGCA 
 3481 GATACCAAAT ACTGTCCTTC TAGTGTAGCC GTAGTTAGGC CACCACTTCA AGAACTCTGT 
 3541 AGCACCGCCT ACATACCTCG CTCTGCTAAT CCTGTTACCA GTCAGGCATT TGAGAAGCAC 
 3601 ACGGTCACAC TGCTTCCGGT AGTCAATAAA CCGGTAAACC AGCAATAGAC ATAAGCGGCT 
 3661 ATTTAACGAC CCTGCCCTGA ACCGACGACC GGGTCGAATT TGCTTTCGAA TTTCTGCCAT 
 3721 TCATCCGCTT ATTATCACTT ATTCAGGCGT AGCACCAGGC GTTTAAGGGC ACCAATAACT 
 3781 GCCTTAAAAA AATTACGCCC CGCCCTGCCA CTCATCGCAG TACTGTTGTA ATTCATTAAG 
 3841 CATTCTGCCG ACATGGAAGC CATCACAGAC GGCATGATGA ACCTGAATCG CCAGCGGCAT 
 3901 CAGCACCTTG TCGCCTTGCG TATAATATTT GCCCATGGTG AAAACGGGGG CGAAGAAGTT 
 3961 GTCCATATTG GCCACGTTTA AATCAAAACT GGTGAAACTC ACCCAGGGAT TGGCTGAGAC 
 4021 GAAAAACATA TTCTCAATAA ACCCTTTAGG GAAATAGGCC AGGTTTTCAC CGTAACACGC 
 4081 CACATCTTGC GAATATATGT GTAGAAACTG CCGGAAATCG TCGTGGTATT CACTCCAGAG 
 4141 CGATGAAAAC GTTTCAGTTT GCTCATGGAA AACGGTGTAA CAAGGGTGAA CACTATCCCA 
 4201 TATCACCAGC TCACCGTCTT TCATTGCCAT ACGGAATTCC GGATGAGCAT TCATCAGGCG 
 4261 GGCAAGAATG TGAATAAAGG CCGGATAAAA CTTGTGCTTA TTTTTCTTTA CGGTCTTTAA 
 4321 AAAGGCCGTA ATATCCAGCT GAACGGTCTG GTTATAGGTA CATTGAGCAA CTGACTGAAA 
 4381 TGCCTCAAAA TGTTCTTTAC GATGCCATTG GGATATATCA ACGGTGGTAT ATCCAGTGAT 
 4441 TTTTTTCTCC ATTTTAGCTT CCTTAGCTCC TGAAAATCTC GATAACTCAA AAAATACGCC 
 4501 CGGTAGTGAT CTTATTTCAT TATGGTGAAA GTTGGAACCT CTTACGTGCC GATCAACGTC 
 4561 TCATTTTCGC CAAAAGTTGG CCCAGGGCTT CCCGGTATCA ACAGGGACAC CAGGATTTAT 
 4621 TTATTCTGCG AAGTGATCTT CCGTCACAGG TATTTATTCG GCGCAAAGTG CGTCGGGTGA 
 4681 TGCTGCCAAC TTACTGATTT AGTGTATGAT GGTGTTTTTG AGGTGCTCCA GTGGCTTCTG 
 4741 TTTCTATCAG CTGTCCCTCC TGTTCAGCTA CTGACGGGGT GGTGCGTAAC GGCAAAAGCA 
 4801 CCGCCGGACA TCAGCGCTAG CGGAGTGTAT ACTGGCTTAC TATGTTGGCA CTGATGAGGG 
 4861 TGTCAGTGAA GTGCTTCATG TGGCAGGAGA AAAAAGGCTG CACCGGTGCG TCAGCAGAAT 
 4921 ATGTGATACA GGATATATTC CGCTTCCTCG CTCACTGACT CGCTACGCTC GGTCGTTCGA 
 4981 CTGCGGCGAG CGGAAATGGC TTACGAACGG GGCGGAGATT TCCTGGAAGA TGCCAGGAAG 
 5041 ATACTTAACA GGGAAGTGAG AGGGCCGCGG CAAAGCCGTT TTTCCATAGG CTCCGCCCCC 
 5101 CTGACAAGCA TCACGAAATC TGACGCTCAA ATCAGTGGTG GCGAAACCCG ACAGGACTAT 
 5161 AAAGATACCA GGCGTTTCCC CCTGGCGGCT CCCTCGTGCG CTCTCCTGTT CCTGCCTTTC 
 5221 GGTTTACCGG TGTCATTCCG CTGTTATGGC CGCGTTTGTC TCATTCCACG CCTGACACTC 
 5281 AGTTCCGGGT AGGCAGTTCG CTCCAAGCTG GACTGTATGC ACGAACCCCC CGTTCAGTCC 
 5341 GACCGCTGCG CCTTATCCGG TAACTATCGT CTTGAGTCCA ACCCGGAAAG ACATGCAAAA 
 5401 GCACCACTGG CAGCAGCCAC TGGTAATTGA TTTAGAGGAG TTAGTCTTGA AGTCATGCGC 
 5461 CGGTTAAGGC TAAACTGAAA GGACAAGTTT TGGTGACTGC GCTCCTCCAA GCCAGTTACC 
 5521 TCGGTTCAAA GAGTTGGTAG CTCAGAGAAC CTTCGAAAAA CCGCCCTGCA AGGCGGTTTT 
 5581 TTCGTTTTCA GAGCAAGAGA TTACGCGCAG ACCAAAACGA TCTCAAGAAG ATCATCTTAT 
 5641 TAATCAGATA AAATATTTGC TCATGAGCCC GAAGTGGCGA GCCCGATCTT CCCCATCGGT 
 5701 GATGTCGGCG ATATAGGCGC CAGCAACCGC ACCTGTGGCG CCGGTGATGC CGGCCACGAT 
 5761 GCGTCCGGCG TAGAGGATCT GCTCATGTTT GACAGCTTAT C