pBAC-2cp

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

pBAC-2cp, Image made with PlasMapper

<protect>

Type

Cloning, Expression

Origin of Replication

f1

Copy #
Markers

Ampicillin

Link to Sequence

Novagen

Features

polh Promoter
His Tag
S Tag
Enterokinase Protease Cleavage Site
ATG Start Codon
MCS

Accession Number


</protect>

Notes

The pBAC-2cp Ek/LIC vector is an Ek/LIC version of pBAC-2cp. Ligation-independent cloning (LIC) was developed for directional cloning of PCR products without restriction enzyme digestion or ligation reactions[1][2]. The pBAC-2cp Ek/LIC vector is a baculovirus transfer plasmid designed for simplified cloning and expression of target genes in insect cells. A Ligation-Independent Cloning (LIC) version of the vector is available for rapid, directional cloning of PCR products adjacent to the enterokinase cleavage site.

History

You can help EcoliWiki by writing about the history of this plasmid.

Sources

Novagen

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.

 1. Aslanidis, C & de Jong, PJ (1990) Ligation-independent cloning of PCR products (LIC-PCR). Nucleic Acids Res. 18 6069-74 PubMed
 2. Haun, RS et al. (1992) Rapid, reliable ligation-independent cloning of PCR products using modified plasmid vectors. BioTechniques 13 515-8 PubMed

Sequence

    1 ggaacggctc cgcccactat taatgaaatt aaaaattcca attttaaaaa acgcagcaag 
    61 agaaacattt gtatgaaaga atgcgtagaa ggaaagaaaa atgtcgtcga catgctgaac 
   121 aacaagatta atatgcctcc gtgtataaaa aaaatattga acgatttgaa agaaaacaat 
   181 gtaccgcgcg gcggtatgta caggaagagg tttatactaa actgttacat tgcaaacgtg 
   241 gtttcgtgtg ccaagtgtga aaaccgatgt ttaatcaagg ctctgacgca tttctacaac 
   301 cacgactcca agtgtgtggg tgaagtcatg catcttttaa tcaaatccca agatgtgtat 
   361 aaaccaccaa actgccaaaa aatgaaaact gtcgacaagc tctgtccgtt tgctggcaac 
   421 tgcaagggtc tcaatcctat ttgtaattat tgaataataa aacaattata aatgctaaat 
   481 ttgtttttta ttaacgatac aaaccaaacg caacaagaac atttgtagta ttatctataa 
   541 ttgaaaacgc gtagttataa tcgctgaggt aatatttaaa atcattttca aatgattcac 
   601 agttaatttg cgacaatata attttatttt cacataaact agacgccttg tcgtcttctt 
   661 cttcgtattc cttctctttt tcatttttct cttcataaaa attaacatag ttattatcgt 
   721 atccatatat gtatctatcg tatagagtaa attttttgtt gtcataaata tatatgtctt 
   781 ttttaatggg gtgtatagta ccgctgcgca tagtttttct gtaatttaca acagtgctat 
   841 tttctggtag ttcttcggag tgtgttgctt taattattaa atttatataa tcaatgaatt 
   901 tgggatcgtc ggttttgtac aatatgttgc cggcatagta cgcagcttct tctagttcaa 
   961 ttacaccatt ttttagcagc accggattaa cataactttc caaaatgttg tacgaaccgt 
   1021 taaacaaaaa cagttcacct cccttttcta tactattgtc tgcgagcagt tgtttgttgt 
   1081 taaaaataac agccattgta atgagacgca caaactaata tcacaaactg gaaatgtcta 
   1141 tcaatatata gttgctgatc agatctgatc atggagataa ttaaaatgat aaccatctcg 
   1201 caaataaata agtattttac tgttttcgta acagttttgt aataaaaaaa cctataaata 
   1261 tgcccatggt ccatcatcac caccatcact ccgcgggttt ggtgcccaga ggcagcggca 
   1321 aagaaacggc ggcggcgaaa tttgaacgcc aacacatgga cagcgctagc ggtggaggtg 
   1381 atgacgacga caagagcccg ggcttctcct caaaaggcct ggatccgaat tcgagctcga 
   1441 agcttgcggc cgcactcgag caccaccacc accaccacta acctaggtag ctgagcgcat 
   1501 gcaagctgat ccgggttatt agtacattta ttaagcgcta gattctgtgc gttgttgatt 
   1561 tacagacaat tgttgtacgt attttaataa ttcattaaat ttataatctt tagggtggta 
   1621 tgttagagcg aaaatcaaat gattttcagc gtctttatat ctgaatttaa atattaaatc 
   1681 ctcaatagat ttgtaaaata ggtttcgatt agtttcaaac aagggttgtt tttccgaacc 
   1741 gatggctgga ctatctaatg gattttcgct caacgccaca aaacttgcca aatcttgtag 
   1801 cagcaatcta gctttgtcga tattcgtttg tgttttgttt tgtaataaag gttcgacgtc 
   1861 gttcaaaata ttatgcgctt ttgtatttct ttcatcactg tcgttagtgt acaattgact 
   1921 cgacgtaaac acgttaaata gagcttggac atatttaaca tcgggcgtgt tagctttatt 
   1981 aggccgatta tcgtcgtcgt cccaaccctc gtcgttagaa gttgcttccg aagacgattt 
   2041 tgccatagcc acacgacgcc tattaattgt gtcggctaac acgtccgcga tcaaatttgt 
   2101 agttgagctt tttggaatta tttctgattg cgggcgtttt tgggcgggtt tcaatctaac 
   2161 tgtgcccgat tttaattcag acaacacgtt agaaagcgat ggtgcaggcg gtggtaacat 
   2221 ttcagacggc aaatctacta atggcggcgg tggtggagct gatgataaat ctaccatcgg 
   2281 tggaggcgca ggcggggctg gcggcggagg cggaggcgga ggtggtggcg gtgatgcaga 
   2341 cggcggttta ggctcaaatg tctctttagg caacacagtc ggcacctcaa ctattgtact 
   2401 ggtttcgggc gccgtttttg gtttgaccgg tctgagacga gtgcgatttt tttcgtttct 
   2461 aatagcttcc aacaattgtt gtctgtcgtc taaaggtgca gcgggttgag gttccgtcgg 
   2521 cattggtgga gcgggcggca attcagacat cgatggtggt ggtggtggtg gaggcgctgg 
   2581 aatgttaggc acgggagaag gtggtggcgg cggtgccgcc ggtataattt gttctggttt 
   2641 agtttgttcg cgcacgattg tgggcaccgg cgcaggcgcc gctggctgca caacggaagg 
   2701 tcgtctgctt cgaggcagcg cttggggtgg tggcaattca atattataat tggaatacaa 
   2761 atcgtaaaaa tctgctataa gcattgtaat ttcgctatcg tttaccgtgc cgatatttaa 
   2821 caaccgctca atgtaagcaa ttgtattgta aagagattgt ctcaagctcg gatcgatccc 
   2881 gcacgccgat aacaagcctt ttcattttta ctacagcatt gtagtggcga gacacttcgc 
   2941 tgtcgtcgag gtttaaacgc ttcctcgctc actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg 
   3001 cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggt tatccacaga atcaggggat 
   3061 aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc 
   3121 gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc 
   3181 tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga 
   3241 agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt 
   3301 ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg 
   3361 taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc 
   3421 gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa gacacgactt atcgccactg 
   3481 gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc 
   3541 ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg 
   3601 ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc 
   3661 gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct 
   3721 caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt 
   3781 taagggattt tggtcatgag attatcaaaa aggatcttca cctagatcct tttaaattaa 
   3841 aaatgaagtt ttaaatcaat ctaaagtata tatgagtaaa cttggtctga cagttaccaa 
   3901 tgcttaatca gtgaggcacc tatctcagcg atctgtctat ttcgttcatc catagttgcc 
   3961 tgactccccg tcgtgtagat aactacgata cgggagggct taccatctgg ccccagtgct 
   4021 gcaatgatac cgcgagaccc acgctcaccg gctccagatt tatcagcaat aaaccagcca 
   4081 gccggaaggg ccgagcgcag aagtggtcct gcaactttat ccgcctccat ccagtctatt 
   4141 aattgttgcc gggaagctag agtaagtagt tcgccagtta atagtttgcg caacgttgtt 
   4201 gccattgcta caggcatcgt ggtgtcacgc tcgtcgtttg gtatggcttc attcagctcc 
   4261 ggttcccaac gatcaaggcg agttacatga tcccccatgt tgtgcaaaaa agcggttagc 
   4321 tccttcggtc ctccgatcgt tgtcagaagt aagttggccg cagtgttatc actcatggtt 
   4381 atggcagcac tgcataattc tcttactgtc atgccatccg taagatgctt ttctgtgact 
   4441 ggtgagtact caaccaagtc attctgagaa tagtgtatgc ggcgaccgag ttgctcttgc 
   4501 ccggcgtcaa tacgggataa taccgcgcca catagcagaa ctttaaaagt gctcatcatt 
   4561 ggaaaacgtt cttcggggcg aaaactctca aggatcttac cgctgttgag atccagttcg 
   4621 atgtaaccca ctcgtgcacc caactgatct tcagcatctt ttactttcac cagcgtttct 
   4681 gggtgagcaa aaacaggaag gcaaaatgcc gcaaaaaagg gaataagggc gacacggaaa 
   4741 tgttgaatac tcatactctt cctttttcaa tattattgaa gcatttatca gggttattgt 
   4801 ctcatgagcg gatacatatt tgaatgtatt tagaaaaata aacaaatagg ggttccgcgc 
   4861 acatttcccc gaaaagtgcc acctgacgcg ccctgtagcg gcgcattaag cgcggcgggt 
   4921 gtggtggtta cgcgcagcgt gaccgctaca cttgccagcg ccctagcgcc cgctcctttc 
   4981 gctttcttcc cttcctttct cgccacgttc gccggctttc cccgtcaagc tctaaatcgg 
   5041 gggctccctt tagggttccg atttagtgct ttacggcacc tcgaccccaa aaaacttgat 
   5101 tagggtgatg gttcacgtag tgggccatcg ccctgataga cggtttttcg ccctttgacg 
   5161 ttggagtcca cgttctttaa tagtggactc ttgttccaaa ctggaacaac actcaaccct 
   5221 atctcggtct attcttttga tttataaggg attttgccga tttcggccta ttggttaaaa 
   5281 aatgagctga tttaacaaaa atttaacgcg aattttaaca aaatattaac gtttacaatt 
   5341 tcccattcgc cattcaggct gcgcaactgt tgggaagggc gatcggtgcg ggcctcttcg 
   5401 ctattacgcc a