PinPoint Xa-1

From EcoliWiki
Jump to: navigation, search

At a Glance

PinPoint control, Key: Red = ampicillin marker, magenta = promoter, cyan = MCS

<protect>

Type

Expression

Origin of Replication
Copy #
Markers

Ampicillin

Link to Sequence

PubMed

Features

T7 Promoter
tac Promoter
SP6 Promoter
Biotin purification tag
Multiple cloning region

Accession Number

U47626

</protect>

Notes

PinPoint Vectors include encoded endoproteinase Factor Xa proteolytic site (provides a way to separate purification tag from native protein) and a multiple cloning region for ease in the making of fusion proteins.

History

This vector was made for use with the PinPoint™ Xa Protein Purification System(a,b,c). A Promega product designed for the production and purification of fusion proteins which are biotinylated in vivo.

Sources

Promega

References

[back to top]


See Help:References for how to manage references in EcoliWiki.


Sequence

    1 atgaaactga aggtaacagt caacggcact gcgtatgacg ttgacgttga cgtcgacaag
   61 tcacacgaaa acccgatggg caccatcctg ttcggcggcg gcaccggcgg cgcgccggca
   121 ccggcagcag gtggcgcagg cgccggtaag gccggagagg gcgagattcc cgctccgctg
   181 gccggcaccg tctccaagat cctcgtgaag gagggtgaca cggtcaaggc tggtcagacc
   241 gtgctcgttc tcgaggccat gaagatggag accgagatca acgctcccac cgacggcaag
   301 gtcgagaagg tcctggtcaa ggagcgtgac gcggtgcagg gcggtcaggg tctcatcaag
   361 atcggggatc tcgagctcat cgaaggtcgc gaagcttcag ctgggatccg gtaccgatat
   421 cagatctccc ggggcggccg cgatctggtt ctatagtgtc acctaaatcg tatgtgtatg
   481 atacataagg ttatgtatta attgtagccg cgttctaacg acaatatgtc catatggtgc
   541 actctcagta caatctgctc tgatgccgca tagttaagcc agccccgaca cccgccaaca
   601 cccgctgacg cgccctgacg ggcttgtctg ctcccggcat ccgcttacag acaagctgtg
   661 accgtctccg ggagctgcat gtgtcagagg ttttcaccgt catcaccgaa acgcgcgaga
   721 cgaaagggcc tcgtgatacg cctattttta taggttaatg tcatgataat aatggtttct
   781 tagacgtcag gtggcacttt tcggggaaat gtgcgcggaa cccctatttg tttatttttc
   841 taaatacatt caaatatgta tccgctcatg agacaataac cctgataaat gcttcaataa
   901 tattgaaaaa ggaagagtat gagtattcaa catttccgtg tcgcccttat tccctttttt
   961 gcggcatttt gccttcctgt ttttgctcac ccagaaacgc tggtgaaagt aaaagatgct
  1021 gaagatcagt tgggtgcacg agtgggttac atcgaactgg atctcaacag cggtaagatc
  1081 cttgagagtt ttcgccccga agaacgtttt ccaatgatga gcacttttaa agttctgcta
  1141 tgtggcgcgg tattatcccg tattgacgcc gggcaagagc aactcggtcg ccgcatacac
  1201 tattctcaga atgacttggt tgagtactca ccagtcacag aaaagcatct tacggatggc
  1261 atgacagtaa gagaattatg cagtgctgcc ataaccatga gtgataacac tgcggccaac
  1321 ttacttctga caacgatcgg aggaccgaag gagctaaccg cttttttgca caacatgggg
  1381 gatcatgtaa ctcgccttga tcgttgggaa ccggagctga atgaagccat accaaacgac
  1441 gagcgtgaca ccacgatgcc tgtagcaatg gcaacaacgt tgcgcaaact attaactggc
  1501 gaactactta ctctagcttc ccggcaacaa ttaatagact ggatggaggc ggataaagtt
  1561 gcaggaccac ttctgcgctc ggcccttccg gctggctggt ttattgctga taaatctgga
  1621 gccggtgagc gtgggtctcg cggtatcatt gcagcactgg ggccagatgg taagccctcc
  1681 cgtatcgtag ttatctacac gacggggagt caggcaacta tggatgaacg aaatagacag
  1741 atcgctgaga taggtgcctc actgattaag cattggtaac tgtcagacca agtttactca
  1801 tatatacttt agattgattt aaaacttcat ttttaattta aaaggatcta ggtgaagatc
  1861 ctttttgata atctcatgac caaaatccct taacgtgagt tttcgttcca ctgagcgtca
  1921 gaccccgtag aaaagatcaa aggatcttct tgagatcctt tttttctgcg cgtaatctgc
  1981 tgcttgcaaa caaaaaaacc accgctacca gcggtggttt gtttgccgga tcaagagcta
  2041 ccaactcttt ttccgaaggt aactggcttc agcagagcgc agataccaaa tactgttctt
  2101 ctagtgtagc cgtagttagg ccaccacttc aagaactctg tagcaccgcc tacatacctc
  2161 gctctgctaa tcctgttacc agtggctgct gccagtggcg ataagtcgtg tcttaccggg
  2221 ttggactcaa gacgatagtt accggataag gcgcagcggt cgggctgaac ggggggttcg
  2281 tgcacacagc ccagcttgga gcgaacgacc tacaccgaac tgagatacct acagcgtgag
  2341 ctatgagaaa gcgccacgct tcccgaaggg agaaaggcgg acaggtatcc ggtaagcggc
  2401 agggtcggaa caggagagcg cacgagggag cttccagggg gaaacgcctg gtatctttat
  2461 agtcctgtcg ggtttcgcca cctctgactt gagcgtcgat ttttgtgatg ctcgtcaggg
  2521 gggcggagcc tatggaaaaa cgccagcaac gcggcctttt tacggttcct ggccttttgc
  2581 tggccttttg ctcacatgtt ctttcctgcg ttatcccctg attctgtgga taaccgtatt
  2641 accgcctttg agtgagctga taccgctcgc cgcagccgaa cgaccgagcg cagcgagtca
  2701 gtgagcgagg aagcggaaga gcgcccaata cgcaaaccgc ctctccccgc gcgttggccg
  2761 attcattaat gcaggttaac ctggcttatc gaaattaata cgactcacta tagggagacc
  2821 ggcctcgagc agcaaggaga tggcgcccaa cagtcccccg gccacggggc ctgccaccat
  2881 acccacgccg aaacaagcgc tcatgagccc gaagtggcga gcccgatctt ccccatcggt
  2941 gatgtcggcg atataggcgc cagcaaccgc acctgtggcg ccggtgatgc cggccacgat
  3001 gcgtccggcg tagaggatcg atccgggctt atcgactgca cggtgcacca atgcttctgg
  3061 cgtcaggcag ccatcggaag ctgtggtatg gctgtgcagg tcgtaaatca ctgcataatt
  3121 cgtgtcgctc aaggcgcact cccgttctgg ataatgtttt ttgcgccgac atcataacgg
  3181 ttctggcaaa tattctgaaa tgagctgttg acaattaatc atcggctcgt ataatgtgtg
  3241 gaattgtgag cggataacaa tttcacacag gaaacagaat tcccagcttg gctgcagaac
  3301 cattccattc gttgatccgg gagtaactca c