ybcI NC_000913 

1         MPTVITHAAV PLCIGLGLGS KVIPPRLLFA GIILAMLPDA DVLSFKFGVA YGNVFGHRGF THSLVFAFVV PLLCVFIGRR WFRAGLIRCW LFLTVSLLSH 100

101       SLLDSVTTGG KGVGWLWPWS DERFFAPWQV IKVAPFALSR YTTPYGHQVI ISELMWVWLP GMLLMGMLWW RRR 173
Change sequence