yafK NC_000913 

1         MRKIALILAM LLIPCVSFAG LLGSSSSTTP VSKEYKQQLM GSPVYIQIFK EERTLDLYVK MGEQYQLLDS YKICKYSGGL GPKQRQGDFK SPEGFYSVQR 100

101       NQLKPDSRYY KAINIGFPNA YDRAHGYEGK YLMIHGDCVS IGCYAMTNQG IDEIFQFVTG ALVFGQPSVQ VSIYPFRMTD ANMKRHKYSN FKDFWEQLKP 200

201       GYDYFEQTRK PPTVSVVNGR YVVSKPLSHE VVQPQLASNY TLPEAK 246
Change sequence