TableEdit

Jump to: navigation, search

23S rRNA:Gene Product(s)

You don't have sufficient rights on this wiki to edit tables. Perhaps you need to log in. Changes you make in the Table editor will not be saved back to the wiki

See Help for Help on this wiki. See the documentation for how to use the table editor

Type

rRNA

Sequence
GGUUAAGCGA CUAAGCGUAC ACGGUGGAUG CCCUGGCAGU CAGAGGCGAU GAAGGACGUG
CUAAUCUGCG AUAAGCGUCG GUAAGGUGAU AUGAACCGUU AUAACCGGCG AUUUCCGAAU
GGGGAAACCC AGUGUGUUUC GACACACUAU CAUUAACUGA AUCCAUAGGU UAAUGAGGCG
AACCGGGGGA ACUGAAACAU CUAAGUACCC CGAGGAAAAG AAAUCAACCG AGAUUCCCCC
AGUAGCGGCG AGCGAACGGG GAGCAGCCCA GAGCCUGAAU CAGUGUGUGU GUUAGUGGAA
GCGUCUGGAA AGGCGCGCGA UACAGGGUGA CAGCCCCGUA CACAAAAAUG CACAUGCUGU
GAGCUCGAUG AGUAGGGCGG GACACGUGGU AUCCUGUCUG AAUAUGGGGG GACCAUCCUC
CAAGGCUAAA UACUCCUGAC UGACCGAUAG UGAACCAGUA CCGUGAGGGA AAGGCGAAAA
GAACCCCGGC GAGGGGAGUG AAAAAGAACC UGAAACCGUG UACGUACAAG CAGUGGGAGC
ACGCUUAGGC GUGUGACUGC GUACCUUUUG UAUAAUGGGU CAGCGACUUA UAUUCUGUAG
CAAGGUUAAC CGAAUAGGGG AGCCGAAGGG AAACCGAGUC UUAACUGGGC GUUAAGUUGC
AGGGUAUAGA CCCGAAACCC GGUGAUCUAG CCAUGGGCAG GUUGAAGGUU GGGUAACACU
AACUGGAGGA CCGAACCGAC UAAUGUUGAA AAAUUAGCGG AUGACUUGUG GCUGGGGGUG
AAAGGCCAAU CAAACCGGGA GAUAGCUGGU UCUCCCCGAA AGCUAUUUAG GUAGCGCCUC
GUGAAUUCAU CUCCGGGGGU AGAGCACUGU UUCGGCAAGG GGGUCAUCCC GACUUACCAA
CCCGAUGCAA ACUGCGAAUA CCGGAGAAUG UUAUCACGGG AGACACACGG CGGGUGCUAA
CGUCCGUCGU GAAGAGGGAA ACAACCCAGA CCGCCAGCUA AGGUCCCAAA GUCAUGGUUA
AGUGGGAAAC GAUGUGGGAA GGCCCAGACA GCCAGGAUGU UGGCUUAGAA GCAGCCAUCA
UUUAAAGAAA GCGUAAUAGC UCACUGGUCG AGUCGGCCUG CGCGGAAGAU GUAACGGGGC
UAAACCAUGC ACCGAAGCUG CGGCAGCGAC GCUUAUGCGU UGUUGGGUAG GGGAGCGUUC
UGUAAGCCUG CGAAGGUGUG CUGUGAGGCA UGCUGGAGGU AUCAGAAGUG CGAAUGCUGA
CAUAAGUAAC GAUAAAGCGG GUGAAAAGCC CGCUCGCCGG AAGACCAAGG GUUCCUGUCC
AACGUUAAUC GGGGCAGGGU GAGUCGACCC CUAAGGCGAG GCCGAAAGGC GUAGUCGAUG
GGAAACAGGU UAAUAUUCCU GUACUUGGUG UUACUGCGAA GGGGGGACGG AGAAGGCUAU
GUUGGCCGGG CGACGGUUGU CCCGGUUUAA GCGUGUAGGC UGGUUUUCCA GGCAAAUCCG
GAAAAUCAAG GCUGAGGCGU GAUGACGAGG CACUACGGUG CUGAAGCAAC AAAUGCCCUG
CUUCCAGGAA AAGCCUCUAA GCAUCAGGUA ACAUCAAAUC GUACCCCAAA CCGACACAGG
UGGUCAGGUA GAGAAUACCA AGGCGCUUGA GAGAACUCGG GUGAAGGAAC UAGGCAAAAU
GGUGCCGUAA CUUCGGGAGA AGGCACGCUG AUAUGUAGGU GAAGCGACUU GCUCGUGGAG
CUGAAAUCAG UCGAAGAUAC CAGCUGGCUG CAACUGUUUA UUAAAAACAC AGCACUGUGC
AAACACGAAA GUGGACGUAU ACGGUGUGAC GCCUGCCCGG UGCCGGAAGG UUAAUUGAUG
GGGUUAGCGC AAGCGAAGCU CUUGAUCGAA GCCCCGGUAA ACGGCGGCCG UAACUAUAAC
GGUCCUAAGG UAGCGAAAUU CCUUGUCGGG UAAGUUCCGA CCUGCACGAA UGGCGUAAUG
AUGGCCAGGC UGUCUCCACC CGAGACUCAG UGAAAUUGAA CUCGCUGUGA AGAUGCAGUG
UACCCGCGGC AAGACGGAAA GACCCCGUGA ACCUUUACUA UAGCUUGACA CUGAACAUUG
AGCCUUGAUG UGUAGGAUAG GUGGGAGGCU UAGAAGUGUG GACGCCAGUC UGCAUGGAGC
CGACCUUGAA AUACCACCCU UUAAUGUUUG AUGUUCUAAC GUUGACCCGU AAUCCGGGUU
GCGGACAGUG UCUGGUGGGU AGUUUGACUG GGGCGGUCUC CUCCUAAAGA GUAACGGAGG
AGCACGAAGG UUGGCUAAUC CUGGUCGGAC AUCAGGAGGU UAGUGCAAUG GCAUAAGCCA
GCUUGACUGC GAGCGUGACG GCGCGAGCAG GUGCGAAAGC AGGUCAUAGU GAUCCGGUGG
UUCUGAAUGG AAGGGCCAUC GCUCAACGGA UAAAAGGUAC UCCGGGGAUA ACAGGCUGAU
ACCGCCCAAG AGUUCAUAUC GACGGCGGUG UUUGGCACCU CGAUGUCGGC UCAUCACAUC
CUGGGGCUGA AGUAGGUCCC AAGGGUGAUG CUGUUCGCCA UUUAAAGUGG UACGCGAGCU
GGGUUUAGAA CGUCGUGAGA CAGUUCGGUC CCUAUCUGCC GUGGGCGCUG GAGAACUGAG
GGGGGCUGCU CCUAGUACGA GAGGACCGGA GUGGACGCAU CACUGGUGUU CGGGUUGUCA
UGCCAAUGGC ACUGCCCGGU AGCUAAAUGC GGAAGAGAUA AGUGCUGAAA GCAUCUAAGC
ACGAAACUUG CCCCGAGAUG AGUUCUCCCU GACCCUUUAA GGGUCCUGAA GGAACGUUGA
AGACGACGAC GUUGAUAGGC CGGGUGUGUA AGCGCAGCGA UGCGUUGAGC UAACCGGUAC
UAAUGAACCG UGAGGCUUAA CCUU
Mol. Wt

941813.06

publicCancel